Afdelingschef for Baseafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør.


Afdelingschef for Baseafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør.

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør søger en ny afdelingschef for Baseafdelingen, der forestår den operative drift af flådestation Korsør. Så har du en bred erfaring fra sejlende og stabstjeneste er denne ledelsestunge stilling måske lige noget for dig.
Vi forventer du er både ledelsesmæssig erfaren, robust og samtidig evner at være fleksibel/pragmatisk, når relevant. Du skal lede en afdeling med et bredt opgavespekter, hvor de underlagte elementer i vid udstrækning er ”selvkørende” og består af fagligt højtkvalificerede medarbejdere i en moden alder.
Om os
Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør er en serviceorganisation der bl.a. forestår den operative drift af Flådestation Korsør samt støtter Søværnets skibe og landinstitutioner med reparation og vedligeholdelse på døgnbasis. Herudover servicerer vi Søværnets myndigheder på det administrative område.

Baseafdelingen omfatter en stationssektion bestående af et Havneelement, der bl.a. håndterer slæbebåde, chalupper i København og bunkring af skibe fra kaj, et Køretøjs- og Containerelement, der bl.a. håndterer mobilkraner, helikoptertankning og ”taktisk” transport og vartning af Søværnets specialkøretøjer på Sjælland og Øerne samt værkstedsvedligeholdelse af disse. Endvidere gennemføres erhvervspraktik, der ligeledes stiller særlige krav til ledelse og koordinering. Baseafdelingen omfatter strukturelt 38 årsværk.

Fra årsskiftet bliver vi en del af 3. Eskadre og ændrer navn til Flådestation Korsør. Baseafdelingen berøres kun marginalt af denne transformation.
Om stillingen
Som leder af Baseafdelingen har du en ledelsesmæssig tung opgave, der kræver stor synlighed, fleksibilitet og evne til at prioritere opgaveløsning ofte med kort varsel med respekt for medarbejdernes planlægningsgrundlag.

Du er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af pålagte opgaver, herunder tværgående opgaver/sagsbehandling, der løses i samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

I samarbejde med underlagte ledere er du ansvarlig for arbejdstidsplanlægning og budget i afdelingen samt koordinering af samarbejdet med vores søsterorganisation i Frederikshavn.
Endvidere varetager du pålagte administrative og forvaltningsmæssige opgaver samt deltager i relevante møder og arbejdsgrupper.
Om dig
Du er en erfaren orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere eller anden relevant masteruddannelse.

Du har en bred sømilitær baggrund fra tidligere sejlende tjeneste og har et stort overblik og helhedssyn, en ansvarsfuld selvstændighed og forudseenhed samt gode planlægningsevner således, at du har et solidt kendskab til Søværnets organisation og opgaver samt forståelse for enhedernes behov for logistisk støtte på døgnbasis. Du har god ledelsesmæssig gennemslagskraft, kombineret med en anerkendende tilgang til ledelse, hvor du ser medarbejdernes forskelligheder og uddannelse som en styrke.

Du er en god kommunikator i både skrift og tale, hvor du formulerer dig i et let forståeligt og præcist sprog. Du er god til at tilpasse og prioritere ressourcerne til den bedst mulige opgaveløsning.
Du trives i et dynamisk miljø, hvor det er vigtigt at være omstillingsparat.

Det er ønskeligt, at du har et grundlæggende kendskab til DeMars og til Forsvarets forsyningsstruktur.

Du har bestået træningstilstandsprøven og kan erklæres egnet til internationale operationer, samt har gyldigt blåt bevis (eller kan erhverve det hurtigt). Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Du aflønnes som orlogskaptajn efter gældende overenskomst

Fast tjenested vil være Slagelse/Flådestation Korsør.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er 29. september 2019. Samtalerne forventes gennemført hurtigst muligt herefter, evt. via VTC. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2019.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kommandørkaptajn Steen Eiler Engstrøm på mail: olsk-02stch@mil.dk eller på telefon 72 85 63 02
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.

Det vil være en fordel at vedhæfte FOKUS, bedømmelseskort, referencer el.lign., men dette er ikke et krav. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent