Systemingeniør eller officer med erfaring og interesse indenfor bruger- og kravspecifikationer søges til KALA/FMI


Systemingeniør eller officer med erfaring og interesse indenfor bruger- og kravspecifikationer

Vil du arbejde med tværgående systemintegration og være med til at skabe overblik på en kompleks arbejdsplads?
Vil du være med fra starten i vores nye Kapacitets- og integrationselement, som skal skabe et tværgående integrationsoverblik over Kapacitetsansvarlig Land (KALA) portefølje?
Så er denne stilling noget for dig
Om os
Du vil indgå i Kapacitets- og Integrationselementet (FKI), der er et team på 5 personer, som tilsammen udgør KALA systemintegrationselement. FKI er en ny enhed, som starter op den 1. november. Formålet med FKI er at sikre teknisk koordination af projekter, verifikation of validering af projekter, udarbejdning og vedligeholdelse af en egentlig systemarkitektur i KALA. Alt dette skal ske i samarbejde med de ansvarlige sagsbehandlere, kapacitetsmanagere og ansvarlige.

FKI er fysisk placeret sammen i Føringsstøtteområdet. Forretningsområdet består af 3 kapacitetscentre med hver sit kompetenceområde med ansvar for forskelligt udstyr fra radioer over computere til GPS. Vi er i alt ca. 40 medarbejdere i Forretningsområde Føringsstøtte.
Om stillingen
Du skal med direkte reference til elementlederen fungere som systemingeniør med fokus på bruger- og kravspecifikationer.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:

• Gennemlæsning og rådgivning på brugerspecifikationer og Business Cases.
• Gennemlæsning og verifikation af kravspecifikationer. Herunder:
- Koordination af kravspecifikationer på tværs af KALA.
- Kvalitetssikring af kravspecifikationer.
- Teknisk koordination på tværs af sagsbehandlere.
• Deltage i kvalitetssikring og vedligehold af KALA systemarkitektur.
• Deltage i kapacitetsmøder med KALA samarbejdspartnere.
• Assistere med verifikations- og valideringsbeskrivelser.

Der må påregnes mindre rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er uddannet ingeniør eller kaptajn med speciale indenfor, eller længerevarende erfaring indenfor systemingeniørarbejde. Du har interesse for og gerne erfaring med komplicerede anskaffelser. For civile ansøgere vil militær tjeneste eller andet kendskab til Forsvaret blive vægtet positivt. Kendskab til SAP og Forsvarets IT system DeMars vil yderligere være en fordel.

Som menneske er du analytisk velfunderet og systematisk i dit planlægnings- og analysearbejde. Vi forventer, at du arbejder struktureret med dine opgaver, både selvstændigt og som en del af et team, og du formår at følge opgaverne til dørs. Vi kender ikke altid næste uges opgaver, så du skal være omstillingsparat og fleksibel, samt evne at bevare overblikket i en hektisk hverdag med skiftende prioriteter. Vi forventer endvidere, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig flydende på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.

Du vil få en både spændende og travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen. Derudover vil der være gode muligheder for yderligere kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Som uddannet ingeniør ansættes og aflønnes du efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere under IDAs forhandlingsområde. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som kaptajn/kaptajnløjtnant besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Kaptajn Jesper Larsen på telefon 23 46 15 53.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 40-41.
Stillingen ønskes besat fra 1. november 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

11.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent