Faglærer til forsyningselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon (genopslag)


Faglærer til forsyningselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon (genopslag)

Har du interesse for udvikling af forsyningstjeneste?

Vil du have stor indflydelse på den teknologiske, doktrinære og uddannelsesmæssige udvikling indenfor forsyningstjenesten i Hæren?

Vil du videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise i en faglærerstilling med en grad af specialisering på det taktiske niveau?
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsyningstjeneste, sanitetstjeneste, transporttjeneste og bjærgningstjeneste.

Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, og et designeret vedligeholdelseskompagni.

S7 sektionen består af 22 soldater, der sammen med den resterende stab og stabsdeling deltager i varetagelsen af den daglige uddannelse af bataljonen og det kapacitetsnære fagansvar.

Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab, hvorfor den daglige drift varetages her, når bataljonsstaben er indsat samlet eller deltager i brigadens samvirkeaktiviteter.

Sektionen er opdelt i tre elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings- og sanitetstjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelsesvirksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.
Om stillingen
Din primære opgave bliver varetagelsen af et helhedsorienteret og kapacitetsnært fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med forsyningskompagniet. Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme.

Du ville skulle deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser.

Du vil internt medvirke til skabelsen og opretholdelsen af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for bataljonens interne uddannelsesvirksomhed og eksterne kursusvirksomhed inden for forsyningsområdet.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7 sektionen. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse, idet det dog vil være essentielt at deltage i bataljonsstabens garnisonsnære kamprytme med henblik på samordning.
Om dig
Du er oversergent (M221) eller erfaren sergent.

Du har erfaring fra arbejde med forsyningstjeneste eller transporttjeneste og har gode samarbejdsegenskaber samt gode IT færdigheder. Du har analytisk anlæg og evner at forholde dig til faglige detaljer inden for forsyningstjenesten, samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale.

Du har forståelse for den interne logistik i en underafdeling. Du tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden. Det er særdeles vigtigt, at du har interesse for den taktiske logistik på kampladsen.

Du har stor interesse for forsyningstjenestens håndværk og doktrin, idet praktisk erfaring er ønskelig. Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske enheder, men har også gerne haft berøring med egentlig kursusvirksomhed.

Du skal endvidere som minimum være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Michael Sørensen på TRR-1B-S71C@fiin.dk eller telefon 72 83 62 62

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent