Flight Commander ved Eskadrille 724


Flight Commander ved Eskadrille 724

Har du lyst til et attraktivt job i et operativt miljø? Kan du bevare overblikket under let omskiftelige vilkår? Er du pilot med sans for detaljen, og orienterer du dig mod helheden? Eskadrille 724 søger en resursestærk kaptajn til at varetage den udfordrende stilling som flight commander for eskadrillens operative maskinrum: Duty Ops.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil, og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og PET Aktionsstyrke, samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 724 blev officielt oprettet den 7. august 2003, og havde inden da en fortid som Hærens Flyvetjeneste. Enheden er den ene af Forsvarets tre helikoptereskadriller og leverer sammen med Eskadrille 722 og Eskadrille 723 alt helikopterflyvning til Forsvaret. Enheden opererer til dagligt 11 AS-550 Fennec-helikoptere med følgende opgavekompleks:

Observation/Rekognoscering
Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området. Det kan for eksempel dreje sig om at fastslå hvordan vejforholdene er, identificere områder med mulige trusler osv.

Sikring og let transport
Helikopterne bruges til persontransport og mindre transportopgaver, herunder VIP-opgaver blandt andet for Kongehuset. Fennec-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder. I denne sammenhæng er helikopteren en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter ombord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes.

Støtte til Politiet og specialkorps:
Eskadrille 724 hjælper på daglig basis Politiet ved forskellige opgaver, herunder eftersøgning. Det kan blandt andet dreje sig om bortgåede personer eller eftersøgning af flugtbiler efter røverier osv. Endvidere arbejder Eskadrille 724 sammen med PET Aktionsstyrke, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Ud over ovenstående opgaver, deltager Eskadrille 724 ligeledes i øvelser med Hæren og Søværnet. Dette med henblik på at støtte de andre enheder og samtidig træne og opbygge færdigheder for nye piloter.
Om stillingen
Du bliver daglig leder af UCC-flighten, hvilken driver eskadrillens operative maskinrum: Duty Ops. Duty Ops tilrettelægger flyvning ved enheden og det er desuden netop i UCC-flighen, at uddannelseskoordinationen i eskadrillen forankret. Ud over dit operative virke som pilot på AS-550 Fennec, vil planlægning således være en stor del af din dagligdag. Da Eskadrille 724 er en meget dynamisk arbejdsplads, kræver stillingen stor omstillingsparathed samt en evne til at løse opgaven, med de midler der er til rådighed.

Opgaverne indebærer at du som flight commander:

- Indgår i eskadrillens ledelsesteam.
- Forestår daglig ledelse af UCC-flighten.
- Ansvarlig for Duty Ops og den daglige afvikling af af Duty tjenesten, herunder tilrettelæggelse og koordineringen af flyveprogram.
- Udarbejder og løbende ajourfører plan for prioritering af flyvninger til beredskaber, opgaver, uddannelse samt rutinering.
- Ansvarlig for uddannelseskoordination i eskadrillen, herunder indstiller medarbejdere til kursusdeltagelse.
- Kontrollerer og ajourfører besætningsmedlemmers tildelte flyvestatus.
- Er overfor chefen for eskadrillen beholdningsansvarlig for udleveret materiel.
- Sagsbehandling af områder med relation til UCC-flightens raison d’etre.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du har baggrund som helikopterpilot, ønskeligt med en solid operativ erfaring på AS-550 Fennec. Du har erfaring med planlægning samt gennemførelse af helikopteroperationer i rammen af specialoperationer.

Du er opsøgende og kan samarbejde på tværs af faggrupperne i eskadrillen. En stor del af virket i Duty Ops består i at koordinere og samstemme det operative behov med teknikkens kunnen. Det fordrer, at du ser helheden, søger konsensus og vedvarende søger optimering af tjenesten. Som nævnt er eskadrillen en meget dynamisk arbejdsplads, hvorfor dit produkt konstant er udfordret af udefra såvel indefra kommende faktorer. Derfor skal du være omstillingsparat og struktureret i din arbejdsmetode.

Eskadrillens og flightens planlægningsværktøjer omfatter: Excel, WING, SAP arrangementsstyring, Outlook og Sharepoint. Det vil derfor være væsentligt, at du har kompetencer inden for disse områder.
Tidligere tjeneste:

Det vil være en fordel, hvis du har tidligere erfaring som leder/næstkommanderende i en Duty Ops og hermed har kendskab til denne funktion. Endvidere vil det være ønskeligt, at du har erfaring med kursusplanlægning og -administation i Forsvaret.

Du vil på sigt, sideløbende, skulle indgå i vagtplan for operative beredskabsvagter, så uddannelse hertil skal kunne gennemføres inden for en overskuelig periode, samt dertilhørende sikkerhedsgodkendelse. Paratheden hertil vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter med krav om pilotuddannelse. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jesper Andreassen, Chef for Eskadrille 724 på +45 72 84 34 01. Du kan også sende en mail på HW-724-001@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2019. Samtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent