Næstkommanderende kampvognsdeling til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende kampvognsdeling til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment

Er du den erfarne befalingsmand, der har flair for det taktiske såvel som den faglige del, og kan du støtte delingsføreren i uddannelsen af en kampvognsdeling.
Om os
2. Kampvognseskadron er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. En stor del af eskadronens personel har været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, og der er derfor en stor del erfaring samlet i enheden.

I eskadronen hersker en fri og uformel omgangstone, og hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten, og det er et krav at vores personel er både engagerede og initiativrig.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende i en af eskadronens kampvognsdelinger få ansvaret for den praktiske logistiske tjeneste i samarbejde og koordination med eskadronens forsyningsbefalingsmand og eskadronens næstkommanderende.

Du vil endvidere, som kampvognskommandør, med din egen kampvogn have en afgørende rolle i forbindelse med operativ indsættelse, hvor du er delingsførerens stedfortræder og skal kunne føre delingen i hans fravær.

Du kommer til at støtte delingsføreren med planlægningen og gennemførelsen af den daglige tjeneste og uddannelse under hjemlige forhold såvel som under operative indsættelser. Du vil desuden, i samarbejde og koordination med eskadronens næstkommanderende, indgå som faglærer i et eller flere funktionsfag.

Den daglige tjenestetid er 0700 – 1430. Der vil dog forekomme skydeperioder og øvelser med længere arbejdstid i løbet af året. Du kan forvente at være væk mere 10 uger om året.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller er sergent og klar til at indtræde på SKYDELEDER 2 og FAGLÆRER UDDANNELSEN, HRN og har minimum to års erfaring som kampvognskommandør.

Det er en fordel, hvis du har udsendelseserfaring som befalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadronchefen kaptajn Nikolaj Ørskov Pedersen på telefon 72 82 33 00 eller via mail JDR-1B-200A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019 og tiltrædelsestidspunkt vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordre derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løsenationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent