CHEF TIL SUPPORT DIRECTORATE JOINT FORCE COMMAND NORFOLK, VIRGINIA, USA


CHEF TIL SUPPORT DIRECTORATE JOINT FORCE COMMAND NORFOLK, VIRGINIA, USA

Hvis du finder sammenhængen mellem udviklingen i NATO’s kollektive forsvarsopgave og vores nationale interesser i Nordatlanten og Arktis spændende, så er denne udfordrende chefstilling ved NATO’s nye operative hovedkvarter i USA - Joint Force Command Norfolk – måske noget for dig.
Om os
Udviklingen i NATO’s prioritering af opgaver, ikke mindst den kollektive forsvarsopgave, har medført et behov for at reorganisere NATO’s kommandostruktur. Herunder har særligt opgaverne i Nordatlanten og udviklingen i Arktis været dimensionerende for oprettelsen af NATO’s nye værnsfælles operative kommando i Norfolk, Virginia - Joint Force Command Norfolk (JFCNF).

JFCNF er en værnsfælles kommando, som naturligt har et overvejende maritimt fokus på NATO’s kollektive forsvarsopgave og opstilles dels af en NATO-del, dels af en amerikansk flådedel med organisatorisk relation til US 2. Fleet.

JFCNF er en operativ multinational og værnsfælles stab, der består af en klassisk J-struktur indeholdende Command Group, Operations Directorate, Plans Directorate og Support Directorate. Hovedkvarteret er placeret under Allied Command Operations (ACO) og hører dermed under SACEUR kommando.

Danmark skal besætte stillingen som chef for Support Directorate, der referer direkte til Chief of Staff. Support Directorate består af tre selvstændige divisioner - J1/J8, J4 og J6, der hver ledes af en Assistant Chief of Staff på OF-5 niveau (oberst/kommandør).
Om stillingen
I stillingen som chef for Support Directorate vil du blive ansvarlig for alle supportfunktioner til støtte for JFCNF operative opgaveløsning internt og eksternt. Den primære opgave er at lede og koordinere i forhold til planlægning og gennemførelse af den operative støtteopgave, herunder bl.a.:

- Rådgivning af COM JFCNF i ressourcespørgsmål.

- Ansvarlig for at lede, prioritere samt overvåge alle support-aktiviteter i JFCNF, herunder gennemføre ressourceplanlægning, udgive policy, direktiver, studier og rapporter inden for logistics, CIS, financial, HR, engineer samt medic.

- Ansvarlig for at identificere, implementere og udføre ressourceopgaver i koordination med militære og ikke-militære aktører i hele konfliktspektret.

- Ansvarlig for processer og produkter i den operative planlægning inden for støtteområderne J1, J4,J6, J8, JENGR og JMED i fred, krise og krig.

- Bidrag til udvikling af JFCNF operative visioner, konkrete initiativer og operative tankepapirer i koordination med Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), sideordnede kommandoer i NATO’s kommandostruktur og underliggende kommandoer i NATO’s styrkestruktur.

- Ansvarlig for gennemførelse af planlægningsmøder og -konferencer med eksterne myndigheder i relation til igangværende udviklings- og planlægningsopgaver.

- Ledelse af Ressource Boards.

- Ansvarlig for koordination og integration af JLSG i hovedkvarteret.

- Ansvarlig for planlægning samt integration af designeringspersonel.

JFCNF er under opbygning, og du må forvente at skulle bidrage til en række organisatoriske udviklingsopgaver.
Om dig
Du er oberst eller kommandør og kan dokumentere relevant cheferfaring inden for de operative og logistiske områder, lige som du er komfortabel med ledelse af områder af mere administrativ karakter.
Du har solid erfaring med koordination og gennemførelse af operative analyser fra arbejdet i en værnsfælles stab. Det er en styrke, hvis du har faglig indsigt og solid operativ forståelse, der modsvarer stillingens fokus på NATO’s kollektive forsvarsopgave. Som nævnt er der tale om en værnsfælles kommando, der naturligt har et maritimt fokus, men stillingen er værnsfælles, og der ses gerne ansøgere af alle værn.

Det er en grundlæggende forventning, at du som chef med et strategisk fokus inden for JFCNF operative ansvar gennem udgivelse af direktiver og retningslinjer kan bidrage til at kvalitetssikre den operative planlægning inden for NATO’s fulde opgavespektrum.

Vi forventer, at du har erfaring fra en eller flere operative funktioner i den militære chefgruppe, gerne på afdelingsniveau eller højere. Du har erfaring med processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav. Nationalt forventes det, at du er orienteret omkring Danmarks, herunder Forsvarets policy og prioriteringer i forhold til Nordatlanten, Grønland, Arktis og NATO.

Vi lægger vægt på, at du har international erfaring fra stillinger med fokus på strategisk eller operativ planlægning. Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Det motiverer dig, at dine og teamets resultater har stor betydning for NATO og øvrige myndigheders arbejde, og det ligger det naturligt for dig periodevis at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.
Du vil blive tillagt grad af brigadegeneral/flotilleadmiral.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020 for en periode på 2½ eller 3½ år (sommeren 2022 eller 2023).

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes (i denne stilling COSMIC TOP SECRET/A) og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Du skal opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner, samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Derudover skal du for at kunne varetage stillingen bestå en engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte NLR, brigadegeneral Steen Ulrich på telefon +1 757 747 3309. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anne Morits Andersen, telefon +45 3266 5564.

Ansøgningsfristen er onsdag den 25. september 2019. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført via VTC/Skype i uge 41.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) NORFOLK

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

25.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent