Næstkommanderende i THETIS-klassen


Næstkommanderende i THETIS-klassen

Ambitiøs og kompetent orlogskaptajn søges til attraktiv stilling som Næstkommanderende i 5. besætning på THETIS-klassen.
Om os
THETIS-klassen opererer primært i Nordatlanten, under operativ kontrol af Arktisk Kommando, og indsættes tillige i internationale operationer. Derudover deltager inspektionsskibene i øvelsesaktiviteter både nationalt og internationalt.

Inspektionsskibene indgår organisatorisk i Division 11 under 1. Eskadre. Divisionen består af fire inspektionsskibe af THETIS-klassen samt fem besætninger. Besætningerne roterer på to indsatte enheder 365/24/7. Besætningerne gennemgår på skift Danish Operational Sea Training (DOST).

Besætningen på et inspektionsskib løser deres opgaver med stor selvstændighed. Vi lægger vægt på initiativ, arbejdsomhed og professionalisme, og vi har samtidigt fokus på opretholdelse af et sundt arbejdsmiljø med et unikt sammenhold og kammeratskab.
Om stillingen
Du er skibschefens stedfortræder, hvorfor der vil blive lagt vægt på dit potentiale i den sammenhæng.

Som Næstkommanderende har du ansvar for skibets daglige drift, tilsyn og overordnede handleplaner. Du er det primære udførende led i relation til opgaver stillet af Skibschefen, og du tilsikrer at disse udføres som ønsket.

Du er Chefens nærmeste sparringspartner i forhold til skibets opgaveløsning og besætningens kompetenceudvikling. Du har derfor et betydeligt ansvar for personellet, og du skal løbende tilsikre, at besætningen har de mest optimale forhold at arbejde under.

Dine opgaver spænder bredt, og du arbejder selvstændigt med iværksættelse og koordination af arbejder og projekter, der sikrer skibets virke året rundt.

Du er leder af Forvaltningsdivisionen med Banjermesteren og Proviantregnskabsføreren som dine nærmeste medarbejdere. De vil kompetent og selvstændigt støtte dig i dit arbejde og medvirke til at koordinere skibets rutiner og opgaver. Du vil derudover koordinere øvrige opgaver gennem møder med resten af befalingsmændene i besætningen.

Endelig varetager du en række konkrete funktioner, herunder sikkerhedsofficer og flydæksofficer og en række andre opgaver efter Chefens nærmere ordre.

Du får i stillingen mulighed for at udvikle dine lederevner gennem i direkte personaleansvar. Du vil også have mulighed for udvikling af dine personlige kompetencer, både praktisk om bord på en THETIS-klasse samt ved gennemgang af kurser og anden uddannelsesvirksomhed.

Vigtigst af alt, vil en stilling som Næstkommanderende tilbyde en mulighed for at udfordre dine evner som leder, og bibringe dig med personlig udvikling, du vil kunne drage stor nytte af i dit videre karriereforløb i Forsvaret.
Om dig
Du har en operativ baggrund fra Søværnet, og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende.

Vi forventer, at du har erfaring fra sejlende tjeneste og gerne med erfaring fra Nordatlanten. Derudover har du erfaring som sagsbehandler, gerne på både værns- og værnsfælles niveau.

Du har indgående kendskab til forsvarets opgaver og struktur, og du har et helhedsperspektiv for opgaveløsningen, primært i Nordatlanten.
Du skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, hvor dine evner til mandskabsbehandling og samarbejde, samt at planlægge og koordinere er meget centrale. Der vil også blive lagt stor vægt på dine kommunikative evner både i skrift og tale på både dansk og engelsk, ligesom gode analytiske anlæg og din evne til at skabe og vedligeholde menneskelige relationer er en forudsætning.

Du er en ambitiøs orlogskaptajn. Der vil i udvælgelsen af kandidater til samtale blive lagt vægt på, om du, på sigt, er eller kan vurderes egnet til chefniveauet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Skibschefen kommandørkaptajn Lars B.R. Nielsen på telefon +45 30 67 07 51, e-mail: 1e11-b5-ch@mil.dk eller Stabschefen for 1. Eskadre kommandørkaptajn René Paarmann Fuglsig på telefon +45 41 30 97 02.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent