Næstkommanderende/deling til 3. panseringeniørkompagni


Næstkommanderende/deling til 3. panseringeniørkompagni

Er du den alsidige oversergent med et bredt kendskab til våbenarten og med lysten til at holdningspræge yngre kollegaer? Så er det dig, vi leder efter.
Om os
3. Panseringeniørkompagni er et nystartet kompagni. Kompagniet er oprindelig grundlagt i 1977, men har været nedlukket i en årrække. I 2019 blev kompagniet startet på ny, og derfor er ånden i kompagniet meget præget af pionerånd og viljestyrke. Kompagniet er dannet af professionelle soldater, med ambitioner om at blive, og være de bedste. For at det kan lykkes har vi brug for at alle ”spiller hinanden gode”.

Fordelen ved at være nye, er at ”plejer” ikke findes. Det betyder at du som vores kommende kollega vil være med til at forme arbejdsmåder, omgangstone og professionalismen.
Kompagniet består af to panseringeniørdelinger, én parksektion og én kommandodeling. Panseringeniørdelingerne er dem der får tingene til at ske, mens de øvrige enten skaber rammerne for at det kan ske, eller leverer materiel og/eller køretøjer til at tingene kan ske.

Hvis du vil vide mere så følg os eventuelt på facebook på siden ”3 PNIGKMP”.
Om stillingen
Som næstkommanderende i 1. Panseringeniørdeling (1 PNIGDEL) arbejder du tæt sammen med delingsføreren om den daglige uddannelse. Stillingen er alsidig og spændende og kræver en grundlæggende lyst til at holdningspræge konstabler i deres tjeneste ved SRS. Der er tale om en hverdag i et højt tempo med øvelser, skydeperioder og lange dage. Uddannelsen er relativt standardiseret, hvilket bl.a. betyder, at det er muligt at lave langsigtet planlægning.

Vi indgår i Hærens beredskab i 2018, som den eneste PNIGDEL. Erfaring i denne stilling giver ligeledes efterfølgende gode muligheder for, at kunne komme i betragtning til andre attraktive stillinger ved 1. Panseringeniørbataljon.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført tjenestegrenskursus ved ingeniørtropperne. Du har erfaring fra tidligere tjeneste ved ingeniørtropperne og brænder for at være soldat. Du har gode enkeltkæmper-færdigheder, og du står ikke bagerst, når der skal tages fat.

Du evner at motivere undergivne og holdningspræge yngre kollegaer. Du er udadvendt, fleksibel og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker. Du har desuden forståelse for logistikkens indvirkning på den daglige tjeneste, og er derfor god til at gennemføre bestillinger, herunder overholde deadlines. Vi ser gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Erfarne sergenter med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen. Du skal være indforstået med, at indgå en uddannelseskontrakt med henblik på at gennemføre VUT-I/ML snarest muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt kvalifikationstillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; kaptajn Steffen Justesen på telefon: 25 67 16 42.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 23. september 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent