Sektionsfører til vores pansrede park sektion


Sektionsfører til vores pansrede park sektion

Er du fører og samtidig kan lide at have en hverdag præget med at køre i og vedligeholde bæltekøretøjer? Kan du lide at uddanne folk? Så skal du søge stillingen som sektionsfører for vores pansrede park sektion. Vi har 2 ledige stillinger.
Om os
1. og 3. Panseringeniørkompagni (PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansret park sektion samt en kommandodeling og indgår som kompagnier under 1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Der er tale om en hverdag i et højt tempo med uddannelse, vedligeholdelse, feltdage, skydeperioder og øvelser.
Som sektionsfører er du ansvarlig for føring af din sektion. Sektionen består af 16 professionelle soldater, som du er med til at uddanne og gennemføre vedligeholdende uddannelse på.

Som instruktør skal du, i samarbejde med kompagniets faglærere, planlægge og gennemføre uddannelse, til gavn for såvel sektionen og kompagniet. Du skal være kompagniets specialist på de tunge pansrede platforme. Du skal desuden være med til og fastholde og udvikle det høje faglige niveau i sektionen, arbejdsdelingerne og i kompagniet.
Stillingen vil kunne indebære deltagelse i internationale eller nationale operationer af kortere eller længere varighed.
Om dig
Du er en dygtig oversergent som har gennemført videreuddannelsestrin I for mellemledere, og har erfaring i føring af soldater.

Som person går du ydmygt til opgaverne, du er initiativrig og har fagligheden i top. Desuden er du beslutsom og nytænkende, så du til stadighed kan udfordre den måde som opgaverne tidligere er blevet løst på.

Du er dygtig til at håndtere pres, eftersom tempoet i kompagniet er højt. Samtidig evner du at motivere dine kollegaer, da trivsel er altafgørende for enhedens evne til at løse pålagte opgaver.

Af kompetencer er det ønskeligt at du er MFT instruktør, panserinstruktør og vi ser gerne at du er uddannet på Leopard og/eller Wisent platforme. Derudover håber vi at du kan byde ind med flere ingeniørrelevante kompetencer, som kan styrke hele enheden.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef (1. kompagni); kaptajn Anthony Green på telefon: 72 82 81 01 eller kompagnichef (3. kompagni)Steffen Justesen: 25 67 16 42.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 23. september 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent