Forsyningsbefalingsmand oversergent til sejlads med 2. Besætning/THET-Kl.


Forsyningsbefalingsmand oversergent til sejlads med 2. Besætning/THET-Kl.

2. Besætning THETIS-Klassen søger en Forsyningsbefalingsmand til teknisk division.
Om os
2. Besætning THETIS-Klasse indgår i 1. Eskadre, Division 11. THETIS-Kl. slår primært sine folder i Nordatlanten. Her yder enheden suverænitetshævdelse omkring Grønland og Færøerne, laver sø-redning og støtte til lokalsamfundet.

2. Besætningen er indsat, som en af to besætninger, der yder støtte til SNMCMG1 om bord på THETIS i 2019.
Besætningen har gennemført DOST og ligger en stor ære i professionalisme og samarbejde på tværs af alle divisioner og sektioner.

THETIS-Kl. har basehavn i Frederikshavn, men påmønstre oftest på Grønland, Færøerne eller Island.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand på 2. Besætning vil du indgå i teknisk division. Divisionen består af 3 officerer, 3 sergenter og 12 menige. Du vil være beholdningsansvarlig overfor Teknikofficeren for alt materiel i enhedens divisioner. Du forestår at mønstringer gennemføres i forhold til mønstringshjulet. Du sikrer en genforsyning af brugte dele og en løbende kontrol af batch, således at enheden er forberedt til at være indsat. Du forestår registrering og udskrivning af forbrugslister til godkendelse ved enhedens chef.

Du indgår i tørnen som vagtassistent samt Flight Deck Director.
Om dig
Du er oversergent i søværnet med erfaring inden for forsyningstjeneste. Du har kendskab og er hjemmevant i forsyningstjenesten i søværnet, og har kvalifikationer og kompetencer indenfor DEMARS/SAP Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesmodulet. Du sætter en ære i at levere et godt produkt baseret på grundighed.

Du har lyst til at sejle mellem 150 til 180 dage om året på en professionel og engageret besætning. Du kan holde mange bolde i luften blandt andet under øvelse og vejrmæssige udfordringer. Du har fokus på samarbejdet mellem alle parter om bord i skibet, og kan dermed arbejde på tværs af faggrene og personelgrupper.

Det er et krav at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og kan godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse(Blåt bevis).


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO KL. Steven Olander, 1E11-B2-TKO@mil.dk, tj.mob. tlf. 3067 0723. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 85 75 51
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 28. september 2019., Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
´
Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent