Operationsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon


Operationsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon

Har du lyst til at være en del af et team, der skal være med til at gøre 1. Panseringeniørbataljon til en operativ enhed under 1. Brigade? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Så er det måske dig, der er vores nye operationsbefalingsmand?
Om os
1. Panseringeniørbataljon er i 2019 ved at blive en fuldt operativ enhed under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set kommer bataljonen til at bestå af 449 soldater.
Stabskompagniet/ 1. Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, der arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Operationsbefalingsmands stillingen er i stabsdelingen under Stabskompagniet. Til dagligt vil du være fører for føringssektionen og indgår i et team med primært stabsdelingsføreren vedrørende uddannelse og indsættelse af føringssektionen. Derudover vil du indgå i tværgående uddannelse med kompagniernes operationsbefalingsmænd (sergenter).

Føringssektionen opstiller de tre føringsinstallationer til 1. Panseringeniørbataljon, henholdsvis fremskudt kommandostation og operations/planlægningscenter 1 og 2 (OPS/PLAN). Operativt vil du være fører for OPS/PLAN 2 og indgå som operationsbefalingsmand under såvel stabsarbejde som føring af bataljonen. Du vil undervejs i stillingen få gode kompetencer indenfor operationer i rammen af brigaden, herunder indgående kendskab til stabsarbejde og føring.

Der er mulighed for videreudvikling i stillingen ved at deltage på føringskursus-I for officerer mhp. at tilegne dig kompetencer indenfor bataljons- og brigade doktrin samt stabsarbejde. Føringskursus-I muliggør på sigt late entry.

Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor du har stor indflydelse på indhold og du kan dermed sætte dit personlige præg på funktionen. Stillingen vil have berøringsflader med andre samarbejdspartnere, både internt i bataljonen, eksternt til kampbataljonerne og brigadetropperne samt til brigadestaben.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik på gennemgang af videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) eller de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til seniorsergent i stedet for VUT II.
Det er vigtigt at du har lyst og mod på at arbejde med operationer, herunder dygtiggøre dig selv igennem kurser mv. Det er ønskeligt, men ikke et krav, du har erfaring med operationer.

Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan arbejde selvstændigt med egne eller befalede opgaver. Du overholder givne deadlines og har et højt fagligt niveau som en selvfølge.
Du er fleksibel i din hverdag og kan håndtere at tingene til tider går stærkt. Du er desuden omstillingsparat og kan hurtigt prioritere indkomne opgaver og løser disse med rettidig omhu.
Herudover er du loyal, har talent og lyst til at skabe kontakt og netværk, og du kan samarbejde bredt med alle faggrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn mv. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale imellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel (CS).
Ved ansættelsessamtalen skal der pågå forhandling om et evt. personligt kvalifikationstillæg, hvorfor du bedes have overvejet dette inden samtalen.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes samt opretholde denne godkendelse igennem hele ansættelsesforløbet.
Derudover har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lign. Operationer.

Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer ved helbreds- og tandlægevurderinger.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef; major Pia Brøner på tlf.: 72 82 51 02.
Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent; John K. Christiansen på tlf.: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 23. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen kan tiltrædes fra 1. november 2019, og gerne tidligere.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

10.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent