Sagsbehandler til den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU


Sagsbehandler til den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU

Har du interesse for det strategiske niveau og krydsfeltet mellem militære og politiske hensyn, og kan du begå dig i et dynamisk internationalt miljø?
Den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU søger en ambitiøs, selvstændig og ansvarsfuld hærofficer med godt indblik i operationer.

Om os
Danmarks faste repræsentation ved NATO består af henholdsvis en politisk del, underlagt den danske NATO-ambassadør, samt en militær del, underlagt Den Danske Militære Repræsentant til NATO og EU.

Ambassadøren repræsenterer på daglig basis Danmark i Det Nordatlantiske Råd, som er NATOs højeste organ. Den Militære Repræsentant er Forsvarschefens daglige forbindelse til NATOs Militærkomité, der leverer den militærfaglige rådgivning af Rådet. Repræsentationen består foruden ambassadøren og den militære repræsentant af 11 civile og militære medarbejdere fra hhv. udenrigs- og forsvarsministeriet samt 8 militære medarbejdere, der er udsendt af Forsvarskommandoen. Repræsentationens fællessekretariat beskæftiger 10 fastansatte medarbejdere, og repræsentationen har normalt 3 universitetsstuderende som praktikanter.

Sagsbehandlerne i den militære repræsentation sidder med i fagspecifikke arbejdsgrupper under Militærkomitéen. Den enkelte sagsbehandler refererer til stabschefen og den militære repræsentant, men arbejdet er også meget selvstændigt, og den faglige sagsbehandling foregår oftest direkte med hjemlige myndigheder. De primære kontaktpunkter er i Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab og Operationsstab, men inden for visse sagsområder kan den også være med andre myndigheder under Forsvarsministeriets ressort.

Selvom arbejdet er selvstændig, er det også vigtigt, at man har helhedsforståelse og forstår at udnytte viden og erfaringer på tværs. Ikke kun inden for den militære repræsentation, men også imellem den militære og den politiske del. Som en samlet repræsentation fremmer vi Danmarks interesser i NATO og EU og udnytter mulighederne for at arbejde på tværs af ministerområder samt på tværs af politiske og militære fagligheder.

Den danske repræsentation er en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø – såvel psykisk som fysisk. Vi er i 2018 flyttet til NATOs nye domicil, hvor de nye og moderne fysiske omgivelser bidrager yderligere til den daglige arbejdsglæde.
Om stillingen
I øjeblikket er stillingens primære emneområder:
- Joint og landmilitær sagsbehandling.
- NATOs strategiske forstærkningsplaner.
- NATOs Strategiske retning øst.
- Samarbejde med partnere i ramme af NATOs kerneopgaver.
- NATOs øvelsesaktiviteter.

Opgavefordelingen internt i DAMIREP kan skifte på baggrund af medarbejdernes kompetencer, viden og ønsker.

Du skal repræsentere Danmark i de af Militærkomitéens arbejdsgrupper, der involverer dine fagområder. Du skal således løbende holde dig ajour med danske interesser og standpunkter inden for dine fagområder. Du skal på arbejdsgruppemøderne videreformidle og fremme disse interesser og standpunkter i alliancen. Samtidigt skal du holde hjemlige myndigheder orienteret om udviklingen inden for fagområderne i NATO. Du skal kunne hjemsende præcise vurderinger og kunne fremsætte valide og relevante anbefalinger til dansk policy og stillingtagen.

Om dig
Du har en interesse for, og et godt kendskab til operationer og operationsplanlægning. Du skal have interesse og kendskab til forsvars- og sikkerhedspolitik; ikke mindst til Danmarks rolle i NATO og NATOs betydning for Danmark.

Vi forventer, at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende. Operations- og føringsuddannelse (OFU) kan være en fordel. Din tidligere tjeneste skal have givet dig et bredt kendskab til Forsvaret.

Du skal som Danmarks repræsentant i arbejdsgrupperne være selvstændig og kunne tænke i både helheder og detaljer. Du skal kunne holde fingeren på pulsen med, hvad der rører sig såvel hjemme i Danmark som mellem vore alliancepartnere. Menneskelige relationer er af stor betydning for din og Danmarks indsigt og indflydelse, og det er væsentligt for udbyttet, at du kan skabe forbindelser og netværke med dine danske og udenlandske kollegaer.

Der vil ofte være korte deadlines og møder med kort varsel, også til tider om eftermiddagen og aftenen, hvorfor du skal kunne lide at arbejde fleksibelt og tilpasse dig situationen og aktuelle prioriteter.

Vi forventer, at du er ambitiøs, analytisk stærk og har en høj personlig integritet og ansvarsfølelse, som du formår at omsætte i gode samarbejdsevner. Herudover er det væsentligt, at du har gode evner i prioritering og styring af opgaver. Du skal være stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation på såvel dansk som engelsk.

Som udstationeret er det samtidigt en fordel for relationerne, hvis du er udadvendt og socialt anlagt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive tillagt midlertidigt højere grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn i forbindelse med udstationeringen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen ønskes besat for en fireårig periode.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter udetillægsordningen samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du har mulighed for at medbringe din familie. Generelt er der gode jobmuligheder for ægtefæller i Bruxelles. Europaskolen har en dansk linje for børn fra 4 år til og med gymnasiet, mens der er en dansk børnehave for børn i 2-4 års alderen.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til COSMIC TOP SECRET samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP (3-3-3-3) ved Forsvarsakademiet samt kunne helbredsgodkendes.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberst Thorsten Jørgensen tlf. +32 491720178 eller stabschef brigadegeneral Michael Bygholm tlf. +32 2707 6151.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9131.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40/41, 2019 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) BRUXELLES

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent