Protocol Officer ved Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, Holland.


Protocol Officer ved Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, Holland.

Vil du prøve at arbejde tæt på, og med, toppen i et internationalt fire-stjernet operativt NATO hovedkvarter, så er her en unik mulighed. Vi søger en udadvendt, service-minded og koordinationsstærk stabsofficer med gode sociale kompetencer til en spændende og udfordrende stilling, hvor der er store krav til præcision, og fokus vil være på samarbejde, styring og planlægning på tværs af baggrund og kultur.

Stillingen som Staff Officer (Protocol Operations) ved HQ Allied Joint Force Command Brunssum (JFCBS) er ledig til besættelse 1. januar 2020.
Om os
HQ JFCBS er et af NATO’s to operative hovedkvarterer og indgår som en del af NATO Command Structure. HQ JFCBS er et værnsfælles hovedkvarter, som, på ordre fra SACEUR, har til opgave at planlægge, forberede og gennemføre operationer, som understøtter alliancens tre kerneopgaver; Collective Defence, Crisis Management og Cooperative Security.

Hovedkvarterets Command Group består af: Commander (DEU/(ITA)), Deputy Commander (GBR/(ESP)), Chief of Staff (FRA/(POL)) og har herunder i alt fire direktorater: Operations, Plans, Support og Management, som alle ledes en Deputy Chief of Staff (DCOS). Hovedkvarteret er organiseret i en J-struktur, samt et antal ”Special Advisors” og støtte- og koordinationsfunktioner.

Management direktoratet, der for tiden er under ledelse af en dansk brigadegeneral, faciliterer/leverer hele spektret af services, der er nødvendige for at skabe de bedste betingelser for, at et Joint Task Force HQ (JTFHQ) kan fokusere på, og fuldføre det fulde JTFHQ missionsspektrum. Protocol Division hører under Management Direktoratet, og består af 10 medarbejdere fordelt på et koordinationskontor og to Protocol Operations teams.
Om stillingen
Med reference til ACOS Protocol, en tysk oberstløjtnant, vil du blive daglig teamleder af et Protocol Operations team, hvor du i koordination og samarbejde med aktører i hele staben udvikler detaljerede besøgsprogrammer og arrangerer konferencer, ceremonier og andre møder, som har deltagelse af eksterne og interne Flag Officers samt tilsvarende civile. Du leder og koordinerer arrangementer samt eskorterer og støtter med logistisk støtte for gæster og delegationer. Du interagerer med engelsktalende civile og militære deltagere og støtter staben i koordinationen med forberedelse og gennemførelse af diverse besøgsaktiviteter m.v. Du har således en bred vifte af opgaver, hvor dagligdagen byder på skiftende udfordringer og oplevelser i tæt relation med den øvrige stab og internationale militære og civile aktører.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant M321 og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere eller tilsvarende kursus. Du har bred erfaring som stabsofficer, gerne fra NIV I eller II, og du har allerede et godt kendskab til NATO forhold. Det er en fordel, hvis har gennemført NATO Staff Officers Orientation Course og NATO Protocol Course (NSO Oberammergau).

Du er en initiativrig og en meget selvstændig officer, der formår hurtigt at få overblik over problemstillinger og kan identificere de afgørende delelementer. Du tænker i muligheder og løsninger og skal være fleksibel og omstillingsparat, idet opgaverne kan være omskiftelige, og ofte påvirkes af udefrakommende faktorer med kort varsel. Dine menneskelige kvaliteter er afgørende, og der vil blive lagt vægt på din situationsfornemmelse, tålmodighed og tolerance over for andre mennesker.

Da stillingen er i et multinationalt miljø, hvor uddannelse, kultur og arbejdsvaner ofte er vidt forskellige, forventer vi, at du har en høj grad af helhedsforståelse samt at du, i kraft af dine gode samarbejdsevner, hurtigt kan opbygge og vedligeholde stærke relationer.

Du og evt. din familie skal være indstillet på at bo og leve i et internationalt miljø og herunder bidrage i det sociale samvær med de øvrige udsendte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive tillagt midlertidigt højere grad af major/orlogskaptajn, så længe du varetager stillingen.

Stillingen er ledig pr. 1. januar 2020, og besættes som udgangspunkt for en periode på fire år.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, major Jens P. Schmidt, på telefon +31 45 526 3540 eller email: Jens.Schmidt@jfcbs.nato.int.

Ønsker du at vide mere om Joint Force Command Brunssum i almindelighed, kan du kontakte Senior National Representative (SNR) brigadegeneral Hans Christian Enevold på telefon +31 45 526 3500 eller email: HansChristian.Enevold@jfcbs.nato.int.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Heino Hansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er mandag d. 23. september 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt via VTC.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(NL) BRUNSSUM

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent