Forbindelsesofficer til Army HQ(UK)


Forsvarskommandoens forbindelsesofficer til Army HQ (UK)

Vil du være omdrejningspunktet for udvikling af det tætte samarbejde og interoperabiliteten mellem den danske og den britiske hær? Er du typen, der med et stort personligt engagement, veludviklede indlevelsesevner og indsigt i Forsvarets og Hærens behov, kan drive og udbygge relationerne til det britiske hærs hovedkvarter?

Hvis ja, så er du måske den kollega, vi søger til en spændende udstationeringsudfordring i UK.
Om os
Army HQ er den britiske hærs ”corporate” hovedkvarter med ansvar for den britiske hærs udviklingsvirksomhed, mens ansvaret for styrkeproduktion og den meget kortsigtede udviklingsvirksomhed er forankret ved ”the Field Army” (3*). Styrkeindsættelse varetages primært af Permanent Joint HQ (PJHQ).

Personellet i Army HQ (UK) består primært af medarbejdere fra den britiske hær med en vis repræsentation fra de andre værn. Derudover indgår der forbindelsesofficerer fra de såkaldte strategiske partnere (USA, DEU, FRA & DNK) samt flere af de øvrige nationer, som UK i landmilitær sammenhæng, har tætte relationer til.

Army HQ og HQ Field Army er kolokeret i Andover ca. 1½ times kørsel sydvest for London. Britiske hærgarnisoner er generelt spredt over det meste af UK med en vis tyngde i den sydlige del, hvor bl.a. Militærakademiet Sandhurst (RMAS), HQ 3 (UK) Div med underliggende brigadehovedkvarterer, HQ 6 (UK) Div og Salisbury Plains Training and Exercise Area er placeret.

Selv om der er andre danske forbindelsesofficerer i Storbritannien, bliver du den eneste dansker ved Army HQ, hvorfor du også varetager den lokale Senior National Representative rolle og dermed lejlighedsvist repræsentative forpligtelser.
Om stillingen
Stillingen blev oprettet i 2009 og er forankret i Landmilitær Udviklingssektion i Kapacitetsudviklingsafdelingen i Forsvarsstaben. Den er karakteriseret ved en meget alsidig og yderst selvstændig tjeneste. Indholdet af stillingen er løbende ændret i takt med Hærens øgede samarbejde med den britiske hær, og Forsvarets behov for styrkelse af de strategiske relationer med UK.

Som ankerpunkt, bindeled og centralt omdrejningspunkt får du afgørende indflydelse på den fortsatte udvikling af relationerne mellem UK og Danmark på det landmilitære område og du skal arbejde både med generel udvikling, interoperabilitet , erfaringsindhentning (LI/LL) samt generel kontaktvirksomhed og informationsformidling, der kan inspirere danske overvejelser og initiativer. På grund af stillingens alsidige karakter vil du blive involveret i emner af vidt forskellig karakter og du vil herunder skulle deltage i opdateringer ved Army HQ, Field Army, MoD, London samt udvalgte hærmyndigheder.

Derudover skal du facilitere og koordinere landmilitære aktiviteter, kursusvirksomhed, øvelser og informationsudveksling mellem Army HQ (UK), Hærkommanoden og Hærens myndigheder, hvorfor du også har tætte relationer til Hærkommandoen. Situationsbestemt yder du også støtte til andre stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet. Undertiden anvendes du også som omdrejningspunkt for besvarelse af forespørgsler fra britiske, militære myndigheder.

Endelig er det også din opgave løbende at identificere nye, mulige samarbejdsområder og herunder indhente viden, der kan bidrage til udvikling af Forsvaret og de landmilitære kapaciteter. Stillingen omfatter derfor også selvstændig sagsbehandling og rapportering.

Der er nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen, og du vil få en stor international berøringsflade samt god mulighed for udvikling i jobbet, både fagligt og personligt. Du må forvente, at koordination og facilitering af besøgsvirksomhed fra Danmark også indgår som en integreret del af opgaveporteføljen. Der vil ofte være behov for, at du deltager i diverse konferencer, seminarer, stabsdrøftelser og møder på hærens vegne, hvilket også medfører rapportering og tilbagemeldinger, hvor du kan bringe dine veludviklede, skriftlige udtrykskompetencer i spil.

Du arbejder bl.a. sammen med danske Forsvarsattache i London og Forsvarskommandoens øvrige forbindelsesofficerer ved hhv. Joint Expeditionay Force, Permanent Joint HQ og ved Land Intelligence Fusion Centre (LIFC). Derudover påhviler der en permanent koordinationsforpligtelse med den britiske forbindelsesofficer, der indgår i G7 ved Hærkommandoen.

Organisatorisk hører stillingen til i Army International Branch (AIB) sammen med øvrige udenlandske forbindelsesofficerer fra USA, Australien, Canada, Frankrig, Holland, Italien, Spanien, Sydkorea, Norge og Tyskland.

Den danske Senior National Officer (SNO) er placeret ved HQ ARRC i Gloucester. SNO, som råder over et NSE, der er din administrative forankring, som du løbende holder orienteret, men derudover er uden væsentlig indflydelse på dit daglige virke.

Om dig
Vi forventer, at du har en baggrund som officer i Hæren med en bred tjenesteerfaring og har gennemført MMS og gerne OFU eller andet tilsvarende, udenlandsk kursus. Britisk Stabskursus (Advanced Command and Staff College) er en fordel, men ikke et krav .

Du har indsigt i og erfaring fra Hærens udviklingsvirksomhed og styrkeproduktion og det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring som sagsbehandler i Forsvarsstaben eller Hærkommandoen.

Du bør desuden have erfaring fra international tjeneste, gerne fra en multinational enhed, hvor du arbejdet sammen med britiske enheder.

Du kan begå dig godt i et internationalt miljø og kan videreføre relationerne til de britiske værter og øvrige internationale samarbejdspartnere.

Det er afgørende, at du kan formulere dig flydende i skrift og tale på såvel engelsk som dansk, og at du kan analysere og fortolke engelsksprogede dokumenter og manualer, ligesom du evner at kommunikere kort og præcist mod forskellige målgrupper og niveauer i den militære struktur.

Du har gode samarbejdsevner og forstår at sætte samarbejdet i Army HQ (UK) ind i en større kontekst og herved konsolidere og udbygge forholdet mellem den britiske hær og Forsvaret og Hæren i særdeleshed. Herudover kan du honorere ”de tre T`er” (tolerance, takt og tålmodighed).

Du er initiativrig, udadvendt, opsøgende og god til at skabe netværk og formår at vedligeholde og udbygge de gode relationer. Det er tillige afgørende at du kan arbejde meget selvstændigt og agere uden detaljerede direktiver og opgaveanvisninger. Du skal også uopfordret kunne identificere hjemlige myndigheders informationsbehov – selvom disse ikke er eksplicit formuleret, ligesom du skal trives med, at din kalender grundlæggende drives af andres agenda og prioriteter. Du skal være indstillet på, at der forventes et vist socialt engagement udenfor tjenestetiden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 (MJ/OK). Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Stillingen besættes efter protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Under din udstationering tillægges du midlertidigt højere grad af oberstløjtnant.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2020.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg, og din evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få opnå ægtefællepension. Evt. medfølgende børn vil som udgangspunkt blive tilknyttet det britiske skole- og børnehave system.

Yderligere permanente krav:
Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til ”NATO SECRET” samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Derudover skal du kunne bestå fysisk basistest, engelsk sprogtest til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet og være helbredsgodkendt.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen og livet i UK, excl. Brexit, er du velkommen til at kontakte den nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Søren Soltau Petersen på telefon +44 7818085551 (mail FKO-H-UKARMY@fiin.dk) eller CHKUA1, oberstløjtnant Lars B. Henriksen på tlf.: 91335077.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Heino Hansen på tlf. 7281 9131.

Ansøgningsfristen er 30. september 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest muligt herefter.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.09.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent