NATO, Joint Force Command Norfolk søger stabsofficer (J4) til Norfolk, Virginia, USA


NATO, Joint Force Command Norfolk søger stabsofficer (J4) til Norfolk, Virginia, USA

Til alliancens nye Joint Force Command Norfolk søges en stabsofficer til en spændende stilling i J4, hvor samarbejde, planlægning og dine faglige kompetencer er i centrum. Der er tale om en stilling med fokus på ”Movement and Transportation” (M & T) samt ”Reception, Staging and Onwards Movement” (RSOM) i forhold til såvel operationer som øvelser.
Om os
Udviklingen i NATO kerneopgaver og navnlig den kollektive forsvarsopgave har medført et behov for reorganisering af NATO kommandostruktur. Herunder har særligt opgaverne i Nordatlanten og udviklingen i Arktis været dimensionerende for oprettelsen af NATO nye værnsfælles operative kommando i Norfolk, Virginia, USA - Joint Force Command Norfolk (JFCNF).

JFCNF har overvejende fokus på NATO’s kollektive forsvarsopgave og opstilles dels af et NATO element og dels af en amerikansk flådedel med organisatorisk relation til US 2nd Fleet.

Hovedkvarteret er placeret under Allied Command Operations (ACO) og er en operativ multinational og værnsfælles stab, der indeholder, Command Group (CG), et Operations Directorate, et Plans Directorate og et Support Directorate opbygget i en J-struktur.
Om stillingen
Under J4 i Support Directorate vil du komme til at indgå i ”Movement and Transportation Branch med en tyrkisk chef og to andre stabsofficerer. ”M & T Branch” er ansvarlige for, i samarbejde med NATO og ikke NATO organisationer, at udvikle planer for JFCNF ”Movement & Transportation” behov under øvelser og operationer.
Dine vigtigste arbejdsopgaver er:
- Udvikle ”Movement” planer til støtte for såvel land-, maritime- og luftoperationer
- Indgå i Joint Operational Planning Groups (JOPG)
- Støtte udvikling af doktriner, SOP/SOI indenfor M & T i f. t. land-, maritime- og luftoperationer
- Udarbejde analyser af M & T forhold til mulige indsættelsesområder
- Støtte uddannelse på NATO organisationer/skoler med M & T ekspertise.
Om dig
Du har gennemgået Videreuddannelse trin II for Ledere eller tilsvarende uddannelse, har
gode analytiske evner, har overblik og kan holde mange bolde i luften.

Det er vigtigt, at du har talent for at skabe og vedligeholde netværk, at du er serviceminded og at du kan samarbejde med folk med forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt, tage udfordringerne som de kommer, samt er god til at formulere dig på engelsk i både skrift og tale.

Kendskab til NATO er ønskeligt og det vil være en fordel, hvis du har forrettet tjeneste ved en værnfælles stab/NATO-stab.

Du har arbejdet med såvel M & T som RSOM og har gerne gennemført såvel nationale som NATO uddannelser indenfor feltet.

Du skal være indstillet på, at der særligt det første år vil være behov for en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver, procedurer og arbejdstider da JFCNF er i sin etableringsfase.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 (MJ/OK). Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse d. 1. august 2020. Den besættes som udgangspunkt for en fireårig periode.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes (i denne stilling NATO SECRET) og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal også kunne bestå en englesk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter. Derudover er du forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer, og skal derfor også kunne opfylde Forsvarets helbredskrav.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg i forbindelse med ansættelsen.


Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte NLR, Brigadegeneral Steen Ulrich på tlf. +1 757 747 3309 Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, herunder udetillægsordning og boligforhold kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er søndag den 6. oktober 2019. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup og VTC/skype i uge 41 eller 43.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) NORFOLK

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent