Stedfortræder for den danske forbindelsesofficer (NLR) til NATO HQ SACT i USA


Stedfortræder for den danske forbindelsesofficer (NLR) til NATO HQ SACT i USA

Vil du gerne arbejde i et internationalt miljø, hvor der er fokus på samarbejde og faglige kompetencer samt mulighed for indsigt i NATO arbejde med udvikling og forsvarsplanlægning? Har du mod på både at arbejde sammen med hovedkvarteret, øvrige nationale delegationer og danske myndigheder om en lang række af de ansvarsområder som falder under NATO HQ SACT? Så skal du søge jobbet som Deputy NLR HQ SACT.
Om os
HQ SACT i Norfolk, USA, er NATO’s hovedkvarter for udvikling (warfare development), og har til opgave løbende at forbedre Alliancens kapaciteter til at fastholde og styrke den militære relevans og effektivitet af Alliancen. Danmark har et nationalt kontor tilknyttet HQ SACT, som har to hovedopgaver. Den ene er at sikre, at forsvarschefen og Forsvarskommandoen (FKO) kan følge med i og få indflydelse på arbejdet i hovedkvarteret. Den anden er administrativ støtte til det danske personel, som forsvaret har udstationeret i Virginia USA.
Om stillingen
Stillingen er placeret i det nationale danske kontor og bidrager til løsning af de to hovedopgaver med ca. halvdelen af tiden fordelt på hhv. sagsbehandling og formidling af kontakt mellem FKO og HQ SACT og den anden halvdel på de administrative opgaver.

Du sagsbehandler og hjemsender således en bred vifte af sager under HQ SACT med henblik på at sikre dansk indblik i relevante emner og aktiviteter indenfor HQ SACT arbejdsområde. Sagsbehandlingen sker i tæt koordination med primært UP men også andre stabe i FKO.
Du varetager den daglige ledelse af det nationale kontor med fokus på kvalitetssikring af de forvaltningsmæssige og de sikkerhedsmæssige forhold. Endvidere håndterer du sagsbehandlingen af personelsager. Hertil kommer opgaven som sikkerhedsofficer og krypto-sikkerhedsofficer ved det danske kontor.

Herudover bliver du stedfortræder for den danske forbindelsesofficer til HQ SACT og varetager den daglige kontakt mellem FKO og HQ SACT.
Om dig
Du er en erfaren officer med indblik i kerneområder inden for dansk forsvar og viden om NATO, gerne opnået gennem tidligere tjeneste i stilling med berøringsflader til NATO. Tidligere erfaring med udviklings- og forsvarsplanlægning, såvel nationalt som i relation til NATO, er en fordel.

Du har erfaring med budgettering og forvaltning, og du kan arbejde både i DeMars og KESDH/WorkZone. Du skal være uddannet krypto-sikkerhedsofficer (alternativt kunne nå at få uddannelsen inden du tiltræder) og meget gerne også sikkerhedsofficer uddannet.

Derudover søger vi en profil, der er diplomatisk anlagt og kan begå sig i et internationalt miljø med en stor kontaktflade. Som daglig leder af det danske kontor skal du være meget serviceminded anlagt og imødekommende på alle niveauer og i f. t. alle nationaliteter.

Vi forventer, at du har viljen til, og er i stand til, at arbejde selvstændigt, disciplineret og forudseende. Du arbejder struktureret og bevarer overblikket i en hverdag med mange forskelligartede og samtidige opgaver.

Det er afgørende, at du har respekt for kulturelle forskelle imellem de mange nationer og er i stand til at fremme et positivt samarbejde på tværs af dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 (MJ/OK). Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du tillægges midlertidig grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn under din udstationering.

Stillingen er til besættelse d. 1. august 2020. Den besættes som udgangspunkt for en fireårig periode.


Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes (i denne stilling til COSMIC TOP SECRET) og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal også kunne bestå en englesk sprogtest (SLP 3-3-3-3) ved Forsvarets Sprogtestcenter. Derudover er du forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer, og skal derfor også kunne opfylde Forsvarets helbredskrav.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle individuelle tillæg i forbindelse med ansættelsen.


Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende Deputy NLR oberstløjtnant Jens F. H. Assum på telefon +1 757 362-4513 eller brigadegeneral Steen Ulrich på telefon +1 757 747-3309. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, herunder udetillægsordning og boligforhold kan du kontakte HR-konsulent Heino Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9131.

Ansøgningsfristen er søndag den 6. oktober 2019. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup og VTC/skype i uge 41 eller 43.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) NORFOLK

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent