Korporal og Infanterikampkøretøjskommandør til 1. Panserinfanterikompagni, I panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde.


Korporal og Infanterikampkøretøjskommandør til 1. Panserinfanterikompagni, I panserinfanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine føringskompetencer med instruktørvirke og operative opgaver? Så har vi jobbet til dig.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang til vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på, at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Derudover har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke, til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til, at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi forbereder, at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020
For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Du er først og fremmest kommandør på et infanterikampkøretøj (IKK) og ansvarlig for denne, samt din besætning såvel under indsættelse samt i forbindelse med den daglige tjeneste på garnison. Du vil ligeledes virke som instruktør under den daglige besætningsuddannelse samt under skyttemoduler, omskolinger, samt grundmoduler på IKK.

Du vil være en aktiv medspiller i alle kompagniets aktiviteter og skal samarbejde på tværs af delingen omkring uddannelse og vedligeholdelse på IKK.
IKK er en meget slagkraftig våbenplatform og kan kæmpe selvstændigt, samt sammen med andre op- og afsiddede enheder.

Du skal sørge for at dygtiggøre dig på vognen, og sørge for at besætningen samt vognen hele tiden, er i stand til at løse de pålagte opgaver. Vi forventer at du, efter endt kommandørkursus, gør tjeneste som kommandør i minimum 2 år.

Du skal være indstillet på udsendelse med kompagniet i start 2020.
Om dig
Du er uddannet koporal eller som minimum overkonstabel. Du må gerne have erfaring med stående styrke og have en, eller flere udsendelser bag dig.

Du er omskolet skytte og- eller kører på IKK.

Det er ønskeligt hvis du er omskolet til resten af infanterigruppens våben, har kørekort til minimum kategori C og har erfaring med radio 152, samt er uddannet IKK kommandør.

Mangler du IKK kommandørkursus, skal du være klar til at indtræde på kursus inden udsendelse JAN 2020. Kurset er placeret således:
18 NOV – 06 DEC: SLAGELSE
09 DEC – 13 DEC: OKSBØL

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med delingen og kompagniets øvrige personel. Du skal udvise initiativ og kunne virke meget selvstændigt, da stillingen giver en del frihed under ansvar.

Du tager ansvar for dig selv og din besætning. Du ved at I som besætning på en IKK er hinandens øjne, øre, ben og våben i et og du drager omsorg om såvel din IKK som din besætning. Du ved med dig selv at du, din besætning, din deling og kompagniet altid kan blive endnu bedre og du søger aktivt at optimere enhver situation. Både som fører og instruktør.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Tommy Sylvest på telefon 25 55 13 71 eller mail: LG-1B-100A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail:
FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt i starten af uge 41.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2019, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent