Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO)

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?
Danmark forventes at skulle bemande et antal stillinger i 2020 som Military Expert on Mission- Military Observer ved United Nations Truce Supervision Organization - Mellemøsten (UNTSO). Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Om os
Missionens Hovedkvarter er beliggende i Jerusalem, Israel og de militære medarbejdere er placeret rundt omkring i missionens ansvarsområde primært i Israel, Syrien og Libanon, afhængig af stilling og opgaver.

Danmark har været en vigtig del af UNTSO siden 1948. Udover en rotationsordning på forskellige chefstillinger ved UNTSO, bemander Danmark 10 observatørstillinger fordelt over hele UNTSO ansvarsområde, hvori denne stilling indgår.

UNTSO består af ca. 145 militære observatører, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, samt ca. 215 internationale og lokale civile medarbejdere. Den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Du kan finde yderligere oplysninger om UNTSO på https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso
Om stillingen
Der er tale om en udsendelse på 12 mdr. Militært ansatte returnerer normalt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.
Som Military Observer bliver du en del af en observatørgruppe placeret efter missionens disposition, i enten Israel, Syrien eller Libanon, hvor du vil indgå i løsningens af alle observatørgruppens opgaver, herunder patruljering, observation, undersøgelse og rapportering.

Du vil forud for udsendelsen skulle deltage i nationale og internationale kurser.

FNs jobbeskrivelse kan ses på FIIN:

http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/FA6_INTOPS_Bemandingslister/Bemandingslister%20Enkeltpersoner/Funktions%20og%20Jobbeskrivelser%20Enkeltpersoner/JD%20FN/UNTSO%20UNMO%20JD%202018.pdf

Har du ikke adgang til FIIN kan denne rekvireres ved FPS SBH FN udsendelser, CSG Klaus Nørskov Tlf.: 72819239 eller på mail til FPS-RA-OP02@fiin.dk
Om dig
Du er officer (KN/MJ) og kan opfylde FNs alderskriterie (over 25 år og under 55 år på udsendelsestidspunktet).
Du har gennemgået VUK eller VUT I/L. Det er en fordel, hvis du tidligere har været udsendt i andre Internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.

FN har flg. krav til personel der udsendes som observatører:
• Previous field/troop unit experience in his/her national armed forces;
• Experience or training in light and medium weapons, support equipment and common weapon, vehicle, aircraft and helicopter identification;
• Recent experience in driving light to up-Armoured Vehicles and 4x4 vehicles;
• Experience in driving on city roads as well on irregular terrain, being aware of local traffic regulations;
• Experience supervising the daily maintenance of light military or commercial pattern vehicles and trained in employing self-recovery techniques;

Required Qualifications:
• Mentally fit for strenuous operations and long working hours in difficult conditions;
• Knowledge of infantry organizations (force structure, equipment and capabilities) and operations at company and battalion level;
• Proficiency in map reading, land navigation and use of GPS;
• Proficiency in the use of Night Vision Devices;
• Use of tactical and basic commercial communications equipment and approved UN radio procedure;
• Knowledge of basic skills in dismounted and vehicle patrolling;
• Knowledge of basic negotiation, mediation, conflict resolution skills and basic interviewing techniques;
• Knowledge of basic first aid and stress management techniques;
• Ability to speak, read and write in English, write or type reports and to communicate on voice radio sets (English is the working language of the mission);
• Computer Skills (Word-processing, Spreadsheet, Database, Presentation, Lotus Notes and Image manipulation software);
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Der vil være mulighed for at forhandle et funktionstillæg i forbindelse med stillingen.

Ansøgninger fra fastansat militært personel skal være bilagt en påtegning fra nærmeste leder/chef.

Stillingerne besættes for en periode på 12 måneder. Start of Tour (SoT) for de forskellige observatørstillinger, er i perioden maj til oktober 2020. Ved evt. samtale vil den relevante SoT blive oplyst. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Endelig godkendelse til stillingen, foretages af United Nations Department of Peacekeeping Operations/Force Generation Service, efter fremsendelse af bl.a. Personal History Form.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-2), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som FN udbetaler til dig i missionen (Mission Subsistence Allowance (MSA) til dækning af ”Housing, Food & Incidentals”.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-2, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Fortroligt samt opretholde denne under hele udsendelsen.
Du skal være i besiddelse af gyldigt pas samt kørekort (Kat. C).
Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status operativ (helbred og tænder) jf. særligt FN-helbredsskema,

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser, hvis ikke allerede gennemført:
• Conduct after Capture NIV B (3 dage)
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1,2 og 3 (3 uger)
• United Nations Military Expert on Mission (3 uger, Finland)

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Peter Korfits Frank ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 40.

Har du spørgsmål til de operative forhold i missionen, kan du kontakte KN Søren M. Dieckmann J3 Land i Operationsstaben, på tlf. 72840406.

Ansøgningsfristen er 1/10 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 40 og 41, 2019 ved FKO-O-J3L05 KN Søren M. Dieckmann. (Karup)

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Internationale operationer

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent