Kompagnichef til 2 CISKMP ved Føringsstøtteregimentet


Kompagnichef til 2 CISKMP ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for at blive kompagnichef?

Er du en dygtig leder og vil du gøre en forskel i en værnsfælles enhed med mange operative opgaver?
Om os
2. Føringsstøttebataljon er en ny bataljon, der opbygges med operative CIS-kapaciteter til Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne, dele af NATOs DCM-kapacitet samt situationsbestemte operative førings- og CIS-kapaciteter til Hæren. Bataljonen gennemføre også basis- og reaktionsstyrke-uddannelse.

Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.

2. Communication and Information System kompagni (2 CISKMP) er en værnsfælles kapacitet, der leverer kommunikations- og informationssystemløsninger til Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og Hæren til brug under såvel øvelsesaktivitet, beredskabsopgaver samt nationale og internationale operationer.

I 2 CISKMP indgår en deling bemandet med personel fra Flyvevåbnet med daglig tjeneste i Karup samt to delinger bemandet med personel fra såvel Hæren som Flyvevåbnet med daglig tjeneste i Fredericia.

Herudover har 2 CISKMP ansvaret for Flyvevåbnets helpdesk, som dagligt understøtte Flyvevåbnet operative netværk på de tre Flyvestationer.
Om stillingen
Du vil blive chef for en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere.

Størstedelen af medarbejdere har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland, og flere har suppleret erfaringen med et IT-fagligt svendebrev.

Du vil som chef for en føringsstøtteenhed være ansvarlig for at bygge bro mellem støttede enheders operative behov og underafdelingens tekniske kapaciteter i samarbejde med bataljonsstaben.

Du er ansvarlig for underafdelingens samlede materiel-, økonomi- og personelforvaltning jf. foresatte myndigheders direktiver og bestemmelser, herunder fordeling af ressourcer til underlagte enheder samt opfølgning og kontrol.

Du er som underafdelingschef desuden ansvarlig for arbejdsmiljøvirksomheden i henhold til Arbejdsmiljøloven samt ansvarlig for sikkerheden i henhold til gældende bestemmelser.

Du skal forventet at foretage jævnlige kontaktbesøg til underlagte dispositionsenheder i Karup, Skrydstrup og Aalborg.
Om dig
Du forventes som underafdelingschef at sætte retningen med en tydelig og synlig styring og koordinere indsatsen for 2 CISKMP mange og forskelligartede opgaver, således de ønskede resultater nås i rette tid.

Du skal som chef holde opgaveløsningen på sporet, og om nødvendigt foretage justeringer løbende.

Det vil være dit ansvar at prioritere mål og midler løbende, så ressourcer bruges hensigtsmæssigt. Således skal du som underafdelingschef foretage tidlige og klare prioriteringer i disponeringen af ressourcer, samt tilsikre at samtlige medarbejdere anvender tid, økonomi og andre ressourcer med omtanke.

Som underafdelingschef er dine kompetencer til at udvikle andre samt støtte andres udvikling essentielle.

Du skal kunne skabe en positiv dialog om udvikling, og du skal ved konstruktive tilbagemeldinger på andres præstationer bidrage til deres kompetenceudvikling.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren eller Flyvevåbnet el. tilsvarende, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

Det ønskes, at du har en teknisk baggrund, gerne relateret til CIS specifikt eller føringsstøtte generelt, ligesom du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i underafdelingens tekniske opgaveløsninger.

Erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en
uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i
Fredericia.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. bataljonschef major Thomas Blomberg, +728 26701 / Mobil: +459132 6197

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Bjarne Thomsen på telefon 3266 5114.
Ansøgningsfristen er 22. september 2019. Samtaler gennemføres snarest derefter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante
dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.10.2019

Indrykningsdato

09.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent