Skydebefalingsmand til Skydesikkerhed i Borris (genopslag)


Skydebefalingsmand til Skydesikker Borris

Vil du være medansvarlig på skydesikkerhed og deltage i vejledningen af skydeterrænets brugere, hvor der skydes med alt fra håndskydevåben til infanterikampkøretøjer og artilleri?
Om os
Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren er en del af Skydesikkerhedssektionen (SKYSIK) i For-svarsministeriets Ejendomsstyrelses (FES), hvorunder Skydesikkerhedsorganisationerne i alle skydeterræner i Danmark er organiseret.

Skydesikkerhedskontoret i Borrislejren udgøres af et team på 3 officerer og 4 befalingsmænd, der også støtter Tranum- og Hevring Skydeterræn med skydesikkerhed. Vi har et stærkt sammenhold. Vi har en god og uformel omgangstone og sætter respekten for hinandens arbejde højt. Du vil få et stort råderum til at løse dine opgaver, selvfølgelig med passende støtte og vejledning fra din nærmeste chef og dine kolleger.
Om stillingen
Opgaverne er udfordrende og varierende. Du skal bl.a. virke som del af et vagtteam sammen med en af dine kolleger fra skydesikkerhed. Du støtter skydende enheder/brugere, med rådgivning og vejledning i forbindelse med deres brug af terrænet.

Du fører tilsyn med skydebanerne, kommer med forslag til ændringer eller nye skydebaner, og fører kontrol med færden i terrænet. Der er mulighed for at deltage i udviklingsarbejde af skydeterrænet, med skydespecialister.

Du deltager i det daglige arbejde på Sikkerhedskontoret, herunder udlevering og inddragelse af sikkerhedsradioer og PX sendere m.v. Kontrollerer brandfare/drivfare kalker, indsamler og registrerer skudregistrering. Man skal forvente skiftende arbejdstider, evt. lange skydevagter og med heraf følgende muligheder for afspadsering.

Der skydeaktiviteter i mere end 20 weekender om året i Borris Skydeterræn, hvorfor der også kan forekomme skydevagter i weekender.
Om dig
Du er enten en erfaren oversergent, eller seniorsergent.

Du er god til planlægning med fokus på at opnå det maksimale inden for tildelte ressourcer. Du er god til at udføre kontrol og give feedback, der medvirker til udvikling for den enkelte. Du har desuden erfaring som skydeleder og det er ønskeligt med kørekort til kategori C, lastbil. Du er en disciplineret og reglementeret befalingsmand, der sætter en ære i at være et godt forbillede.

Det ville være ønskeligt, at du har erfaring fra virke i flere af vore skydelejre og kan virke som køre-instruktør til PMW M113 G3.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets IT systemer, eksempelvis eMTEP eller du har let ved at tilegne dig viden om nye IT Systemer.

Du har kendskab til og erfaring med Microsoft Office-pakken, og sags- og dokumenthåndteringssystemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Borris.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandant og chef for skydesikkerhed kaptajn Anders Damborg på telefon 25425801.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. September 2019.

Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tje-nestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.

Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Borrislejren

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

06.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent