Forhandler og sagsbehandler af militære overenskomster (genopslag)


Forhandler og sagsbehandler af militære overenskomster (genopslag)

Har du lyst til at arbejde med og forhandle kollektive aftaler og overenskomster for officerer og andre militære personalegrupper? Har du lyst til at dykke ned i større og mindre ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med soldatervirke og operationer i ind- og udland? Så er det ledige job som sagsbehandler og forhandler i overenskomstafdelingen måske noget for dig!
Om os
Sektionen for militære overenskomster er en del af Overenskomstafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Vores hovedopgave er at forhandle og fortolke en række overenskomster og aftaler, herunder de militære overenskomster og chefområdet.

Vores opgaver består hovedsagelig i at:
- Rådgive forsvarets chefer og HR-medarbejdere om brug af overenskomster og aftaler.
- Fortolke aftaler og træffe afgørelse i sager om overenskomst- og aftalemæssige forhold.
- Forhandle og indgå overenskomster og andre aftaler.
- Samarbejde med forsvarets myndigheder og de faglige organisationer om løsninger, som understøtter forsvarets skiftende behov, fx som følge af ændrede opgaver og operationsmønstre i ind- og udland.

Sektionen, som du vil blive en del af, består af 12 fagligt stærke og engagerede sagsbehandlere med såvel civil og militær baggrund.
Om stillingen
Hos os vil du få en dagligdag i tæt kontakt med forsvarets myndigheder, som du vil skulle rådgive om brugen af Forsvarets aftaler og overenskomster, herunder overenskomsten for officerer i Forsvaret (HOD). Du skal via rådgivning, ledelsesbetjening, notatskrivning mv. understøtte myndighedernes evne til at løse deres opgaver inden for de aftalemæssige rammer og samtidig rekruttere/fastholde dygtige medarbejdere. Herudover skal du bidrage til at udvikle de aftalemæssige rammer gennem dialog og forhandlinger med de faglige organisationer.

Du vil opleve en hverdag med alsidige opgaver og krav om såvel selvstændighed som samarbejde.

Du vil blive placeret i et team og få engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som lægger vægt på faglig sparring og et godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone.
Om dig
Du er officer på kaptajn- eller majorniveau med bred erfaring fra stabsarbejde og evt. HR. Du kan også være samfundsvidenskabelig kandidat, fx cand. jur. eller cand. scient. pol., gerne med erfaring med forhandling og kollektiv aftaleret. Er du nyuddannet, forventer vi, at du har gode teoretiske kvalifikationer og har beskæftiget dig med området under dit studie.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Du skal være god til at kommunikere i både skrift og tale og kunne formidle kompliceret fagligt stof på en let og forståelig måde, da du i det daglige skal samarbejde med interessenter med meget forskellig faglig baggrund.

Du skal kunne fordybe dig i større opgaver, skrive notater og arbejde med tal (fx i Excel).

Stillingen kræver, at du er i stand til at tilrettelægge dit arbejde selv og er indstillet på at arbejde tæt sammen med kollegerne i teamet og sektionen. Du skal kunne påtage dig rollen som mødeleder og fra tid til anden kunne undervise inden for dit faglige område.

Du skal være klar til at holde et højt tempo uden at gå på kompromis med fagligheden og udvise fleksibilitet i det daglige.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Ballerup.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Marianne Simmelkjær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 21. september 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 39.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.09.2019

Indrykningsdato

06.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent