Mekaniker til elektronik og el på Almegårds kaserne på Bornholm


Mekaniker til elektronik og el på Almegårds kaserne på Bornholm

Vil du reparere elektronik og stærkstrømsudstyr, og har du lyst til at arbejde i et miljø, hvor vi anvender dine kompetencer som mekaniker. Har du lyst til at krydre dagligdagen med at være soldat.

Så er dit fremtidige arbejde hos os.
Om os
Den ledige stilling er placeret i Reparationssektionen, som er en del af reparationsdelingen. Arbejdet i reparationssektionen omfatter eftersyn og reparation på 3. echelon niveau inden for de tre faggrupper elektronik, motor samt våbenmateriel. Her får du mulighed for i dagligdagen at bruge din viden til brug for sektionen.
Reparationsdeling Bornholm er en af fremtidens værksteder ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer deres køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.
Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer og indgå i div. beredskaber m.v.

I dagligdagen skal vi være 19 medarbejdere fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.

Vi uddanner også lærlinge, og må have op til 5 lærlinge i uddannelsesforløb til lastvognsmekaniker og elektronikfagtekniker.
Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.
Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vedligeholdelsesbataljonen er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så der vil være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om stillingen
Som mekaniker på elektronikudstyr og el vil du komme til at arbejde selvstændigt såvel som i teams for at servicere elektronisk udstyr og eldelen på generatormateriel. Det vil dreje sig om eftersyn og reparation af fejl og skader.
Derudover vil der være opgaver med at servicere værkstedets eget udstyr og deltagelse i arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet.
Ved siden af de opgaver vil der være uddannelse og øvelser, hvor de militære færdigheder øves.

Stillingen er faglært.
Om dig
Du har gennemført en mekanikeruddannelse inden for et af følgende områder.
• Elektronikfagtekniker, radio-tv- fagteknikker eller anden relevant uddannelse inden for elektronik/svagstrøm, alternativt elektriker med speciale 2.
• Du skal kunne arbejde selvstændigt men også i teams.
• Dine personlige færdigheder og stolthed skal være bærende kraft i din opgaveløsning. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde med en høj kvalitet til gavn for kunderne
• Vi ser gerne, at du har flair for fejlfinding i kommunikationssystemer og netværk.
• Du skal medvirke til at holde kundens elektroniske udstyr kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger med høj ansvarsfølelse for kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.
Du har kørekort kategori B, gerne C, E.
• Gerne erfaring fra internationale operationer

Vi vil sammen med dig sørge for at kompetenceudvikle dig med de relevante kompetencer, såfremt du ikke har alt det, vi søger, men er den rette person for os.

Du er konstabel eller kan udnævnes til KS ved ansættelsen.

Ved indtrædelse i stillingen skal du være indstillet på at indgå i beredskab som en del af Hærens reaktionsstyrker og deltagelse internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller vil besøge os, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder for reparationsdelingen, seniorsergent Jørn H. Larsen, på telefon +45 72 83 78 50 eller på mail TRR-3B-190A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019. Vi forventer løbende at afholde jobsamtaler, med henblik på tiltrædelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent