Operativ sagsbehandler til F-35 programmets organisation i USA


Operativ sagsbehandler til F-35 programmets organisation i USA

Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Nu kan du søge stillingen ved F-35 Kampfly Program som operativ sagsbehandler i F-35 Joint Program Office (JPO) i Washington DC, USA. Vi søger en erfaren operativ officer, som kan indgå i F-35 programmet i en central position, for udvikling og implementering af F-35 simulator og fly, herunder indgå i JPO Integrated Product Team (IPT) for Training og Joint Re-programming Enterprise. Stillingen er til besættelse fra januar 2020 eller snarest derefter.
Om os
F-35 Kampfly Programmet er en programorganisation i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som skal gennemføre anskaffelse og indfasning af nye kampfly til Danmark. Der vil være tale om den hidtil største materielinvestering til Forsvaret og en anskaffelse af stor strategisk vigtighed for Danmark. Heraf følger naturligvis stor bevågenhed. I F-35 Kampfly Programmet stiller vi derfor meget høje krav til os selv og hinanden.

F-35 er et højteknologisk og moderne 5. generations kampfly, hvor flyets operative systemer og koncepter udvikles i et globalt partnerskab, som er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering af flyet i det danske forsvar.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Stillingen er underlagt F-35 Kampfly Program, som er ansvarlig for alle de projekter, der udgør den samlede anskaffelse og implementering af F-35. Vi består af et erfarent team af piloter, teknikere/logistikere og andre specialister. Udover virket som operativ sagsbehandler i JPO, vil du også indgå i det danske kampflyprograms operative team som fremskudt operativ sagsbehandler indenfor områderne: Full Mission Simulator (FMS), Elektronisk krigsførelse (EK)/Mission Data Load (MDL), Mission Support/Off-board Mission Systems (OMS), Våben samt udvikling af nuværende og fremtidige F-35 Block 4 Operation Flight Program (OFP).

Som en del af JPO skal du du koordinere træningsrelaterede opgaver i JPO mellem Air Systems Requirements (ASR) afdelingen og F-35 Integrated Product Teams (IPTs), herunder Joint Reprogramming Enterprise- og Training IPT med særlig fokus på optimering af operativ pilot træning i F-35 Full Mission Simulator (FMS).

Stillingen befinder sig ved F-35 programmets Joint Program Office i Arlington Virginia lige ved siden af Washington D.C. Du skal forvente, at skulle deltage i tjenesterejser til Danmark, internt i USA og andre lande i F-35 programmet med et omfang på ca. 40-50 rejsedage årligt.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være officer med pilotfaglig baggrund, og det er en fordel hvis du har relevant arbejdserfaring fra F-16 eller F-35 projektarbejde. Du skal kunne dokumentere relevante arbejdserfaringer og resultater.

Du bør kunne manøvrere på de forskellige niveauer i et internationalt miljø, hvor du er god til at etablere og udbygge netværk. Det forventes, at du kan samarbejde med folk på tværs af forskellige faglige områder, og hurtigt skabe relevante professionelle kontakter. Du er en ildsjæl, arbejdsom og konstruktiv holdspiller.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
- har erfaring med program- og projektledelse
- kan arbejde systematisk og struktureret
- har stærke analytiske evner, god dømmekraft og helhedsforståelse
- er selvkørende og ansvarsfuld ift. opgaveløsningen
- har veludviklede samarbejdsevner
- er flydende på engelsk, i skrift og tale
- har stor personlig integritet samt at du er robust og fleksibel
- kan anvende værktøjerne i MS Office pakken på brugerniveau
Ansættelsesvilkår
Som militær ansat vil ansættelsen ske efter protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner eller løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Stillingens niveau og opgaver bliver justeret i forhold til den valgte kandidat.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i F-35 Kampfly Programmet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og hvis du er gift, har din medfølgende ægtefælle mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Har du/I børn vil udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, også blive dækket. Mere om dette kan ses på forsvarets hjemmeside, hvor du kan læse om udetillægsordningen.

Er du ansat i Forsvaret i dag, kan du på Forsvarets HR-portal på FIIN også finde information om forhold under udstationering. Her kan du bl.a. beregne det forventede skattefri udetillæg. Derudover er det muligt at forhandle et funktionstillæg ved ansættelsen.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen besættes som udgangspunkt for en fireårig periode – dog kan perioden variere under hensyn til behov.

Stillingen er til besættelse i januar 2020. Du skal være indstillet på at gennemføre et individuelt tilpasset introduktionsforløb ved Nyt Kampfly Program inden tiltrædelse.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oberstløjtnant Jan Graugaard Kristensen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 24 64 47 89, eller J3 Gruppeleder, major Mike Løt Mellerup, på telefon 61 87 1962.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Heino Hansen på telefon 7281 9131.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. september 2019. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Stillingen ønskes besat fra januar 2020 eller snarest muligt derefter.

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytækning.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarsministeriets materielfaglige
styrelse. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel og IT for myndigheder og styrelser under
Forsvarsministeriet lige fra kampvogne, skibe og helikoptere til støvler og lommeknive. FMI
administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder. Læs mere om
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse: www.forsvaret.dk/FMI
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) WASHINGTON

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent