Taktisk Officer Overflade (TAOO) søges til fregatten PETER WILLEMOES


Taktisk Officer Overflade (TAOO) søges til fregatten PETER WILLEMOES

Har du interesse for taktik og sømilitær ledelse? Vil du være med til at lede, drive og udvikle et af Søværnets skarpeste operationsrum? Vil du være en del af opkøring til og gennemførelse af FOST i 2021? Så søger fregatten PETER WILLEMOES nu en ny Taktisk Officer Overflade.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”: I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England.

I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 blev vi den første fregat, der var indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.
Om stillingen
Operationsrummet består af to sektioner: Air Defence (AD) og Sea Combat (SC). Som TAOO vil du blive en del af SC, som drives i tæt samarbejde med Taktisk Officer Undervand (TAOU) og to kampinformationsbefalingsmænd, der fungerer som de daglige ledere kampinformationsgasterne i hhv. overfladekrig og antiubådskrigsførelse (ASUW og ASW).

Tjenesten kan deles op i to elementer: tjeneste i basehavn og sejlende tjeneste. I basehavn omfatter tjenesten udvikling af ASUW og Maritime Interdiction Operations (MIO), planlægning af kommende øvelser. Det er sergenterne, der står for den daglige ledelse af kampinformationsgasterne, men det er dit ansvar som taktisk officer – igennem ledelse af sergenterne – at tilsikre træning, uddannelse og udvikling af operationsrummets personale.

Under sejlads varetager TAOO, i samarbejde med de øvrige TAO’er, ledelsen af operationsrummet, broen og skibets taktiske bevægelser, og som en del af SC skal du også lede overfladekrigen. Som TAO bliver det dig, i samarbejde med dine kollegaer, der på vegne af chefen står for den taktiske anvendelse og indsættelse af fregatten PETER WILLEMOES. Derudover vil du, i samarbejde med bordingofficeren, skulle lede og udvikle skibets taktiske bordingkapaciteter.

Under klart skib sidder du på bagrækken sammen med de øvrige TAO’er. Det er jer, der (indenfor hver jeres warfare og igennem jeres respektive warfare-teams) styrer skibets overordnede taktiske virke og anvendelse under kamp i samarbejde med Operationsofficeren. Som TAOO er du desuden ansvarlig for våbenanvendelse af skibets overflade-til-overflade (HARPOON) missiler.

Som TAOO på PETER WILLEMOES har du mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed. Du får rig mulighed for at præge skibets ASUW-kapaciteter op til og under FOST 2021, sideløbende med, at du udvikler dig selv taktisk og ledelsesmæssigt fagligt.
Om dig
Du er premierløjtnant og i gang med eller har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet og evt. i gang med VUK moduler ved FAK/SOS. Din tidligere tjeneste har gerne givet dig erfaring med taktisk sejlads, operationer og gerne DOST – gerne i rollen som taktisk officer på en anden enhed. Har du erfaring med grundlæggende stabstjeneste, er det en fordel, men ikke et krav.

Du er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit område. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen.

Du skal frem for alt besidde gode analytiske evner, kunne tænke og reagere hurtigt, kunne balancere nytænkning og fordybelse, samt være i besiddelse af gode lederegenskaber. Du skal være i stand til at bevare et helikoptersyn og anvende dine befalingsmænd til den daglige ledelse af din sektion. Det forventes endvidere, at du besidder gode samarbejdsevner og fleksibilitet, og har løsningsorienteret tilgang til dit arbejde – også, når det bliver presset. Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.

Derudover forventes det, at du har en grundlæggende forståelse for administrativt arbejde og skriftlig fremstilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, KL Mads A. Bovbjerg, 2E-WILM-OPO, telefon 30 16 94 33 eller e-mail 2E-WILM-OPO@mil.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”. Samtaler forventes afholdt i sidste halvdel af oktober 2019.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. december 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.10.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent