Næstkommanderende deling ved 3 HRUKMP / 2 LOGBTN i Aalborg


Næstkommanderende deling ved 3 HRUKMP / 2 LOGBTN i Aalborg

Har du lysten, har vi muligheden!

Vil du være næstkommanderende deling i en HRU deling? Vi har 2 ledige NK/DEL stillinger. Men det er kun for dig der er proaktiv og indstillet på at være forbilledet for gruppeførerne og dine konstabelelever?
Om os
Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet.

Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabeleleverne og hvervning af disse til stående styrke ved 1 Brigade.

Hærens Reaktionsstyrke uddannelses kompagni lægger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag.

Befalingsmænd i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.

Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, særlig uddannelse inden for de logistiske specialer, og præger vores konstabler til at udvise god holdning og disciplin.
Om stillingen
Som næstkommanderende i en deling, skal du gennem eksemplets magt, være et forbillede, samt mentor for konstabeleleverne såvel som gruppeførerne. Som næstkommanderende har du det primære ansvar for materiel og fungerer som ledelsens praktiker.

Du vil indgå i et command-team med den pågældende delingsfører, hvor du forventes at kunne byde ind med erfaring og et højt fagligt niveau. Ved delingsførerens fravær er du naturligvis fungerende delingsfører, hvor du har det ledelsesmæssige ansvar for delingen.

Du forventes desuden at bestride en faglærer funktion, hvorfor du også forventes at indgå som instruktør. Denne rolle indebærer at du tager ansvar for faget, og skaber de bedste forudsætninger for at konstabeleleverne kommer op på det højest mulige niveau.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal endvidere forvente omkring 10 øvelsesdøgn plus 8 dage i skydeperiode pr. 8 måneder.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent.

Du har stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme kommende konstabler i Hæren, samt være rollemodel for vores gruppeførere.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med det øvrige stampersonel, skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til B og C.

Det ses gerne at du har Militær Fysisk Træner I og førstehjælpsuddannelsen FSU 160 / FSK 260, samt er omskolet til lastbil terræn 1.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 3. Hærens Reaktionsuddannelses Kompagni, premiereløjtnant Ronni Algaret på telefon 26 71 54 89.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent