Civil Operationsassistent til luftovervågning i Joint Operations Centre (Genopslag)


Civil Operationsassistent til luftovervågning i Joint Operations Centre (Genopslag)

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando, der har internationalt fokus og god trivsel, opfordres du til at søge stillingen som operationsassistent til luftovervågning i Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando i Nuuk. Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at blive øget inden for de næste år.
Om os
Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Arktis og Nordatlanten. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt om-kringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaverne for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse til lands, til vands og i luften, eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion samt støtte til det civile samfund. Særligt eftersøgnings- og redningstjenesteopgaverne fylder meget i det daglige arbejde.

Kommandoens operationer ledes fra det døgnbemandede Joint Operations Centre – i daglig tale JOC – i Nuuk, hvor du vil komme til at arbejde.

Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol, ligesom kommandoen kan forstærkes af enheder fra Danmark. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med myndighederne i Grønland og på Færøerne samt med nabolandene.

Hovedkvarteret i Nuuk har for tiden ansat knapt 80 medarbejdere, men bemandingen forventes at stige i den kommende tid. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København. Kommandoen har således personel og enheder fordelt fra Danmark til Thule i Grønland (fem tidszoner).
Om stillingen
Som operationsassistent vil du komme til at arbejde i Arktisk Kommandos JOC, der består af et opera-tionscenter og et kommunikationscenter. Du vil blive ansat i operationscentret, hvor der ud over dig vil være en chef, en næstkommanderende, en daglig leder af operationscentret, en vagtholdsleder og fem andre operationsassistenter. I operationscentret er der altid en fast vagthavende operationsofficer – og med tiden vil der blive etableret vagthold med operationsassistenter til håndtering af både det maritime og luftbilledet.

Alle operationer bliver styret fra operationscentret eksempelvis eftersøgnings- og redningsoperationer. Du vil komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med løsningen af de mange operative opgaver, som Arktisk Kommando er stillet over for. Du vil være den medarbejder, der bl.a. har ansvaret for opbygningen af luftbilledet, hvilket betyder, at du ved hjælp af computersystemer skal kunne danne et overblik over, hvad der sker i Arktisk Kommandos operationsområde.

Konkret vil du komme til at løse følgende opgaver:

• Reaktioner på luftbilledet i samarbejde med Air Control Wing (ACW) i Karup
• Støtte i forbindelse med militære operationer
• Støtte i forbindelse med Search and Rescue (SAR) operationer

Du vil komme til at skulle betjene en række IT systemer, der benyttes til luftovervågningen. I den sam-menhæng er det vigtigt, at du ikke er farveblind.

De alsidige opgaver involverer kommunikation med både ind- og udenlandske samarbejdspartnere, hvilket betyder, at dansk og engelsk i skrift og tale er et krav. At tale og skrive Grønlandsk vil selvfølgelig være en fordel men ikke et krav.

Du vil på sigt skulle indgå i en fastlagt vagtholdsturnus, der strækker sig over ugens syv dage.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og stor mulighed for udvikling inden for de mangeartede arbejdsopgaver Arktisk Kommandos Joint Operations Centre dagligt bliver stillet over for.
Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager ud-gangspunkt i dine evner og IT kompetencer.

Du skal derfor forvente også at skulle deltage i kurser og efteruddannelse, herunder også kurser i Dan-mark, hvor der vil blive mulighed for udvikling.

Du skal ligeledes forvente at skulle gennemføre et lægecheck inden uddannelsesstart.

Vi kan samtidig tilbyde et stærkt kollegialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien, og du får mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvor du kan leje båd og hytte til en meget favorabel pris.
Om dig
Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med kollegaer og eksterne samar-bejdspartnere. Samarbejde sker primært på dansk og engelsk.

Du må også meget gerne have erhvervserfaring indenfor kontor og administration. Vi forestiller os, at du også har afsluttet gymnasiet, handelsskolen eller en anden gymnasial uddannelse. Det vigtigste er dog, at du er lærenem og har mod på at kaste dig ud i nye udfordringer.

Du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles opgaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.

Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig.

Du har muligvis en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med forskellige IT-systemer og er god til at lære nye. Det er en fordel, hvis du har interesser inden for fly og/eller det maritime område med et grund-læggende kendskab disse. Det vil også være en fordel, hvis du har lokalkendskab til et eller flere steder i Grønland.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat, og aflønnet efter gældende relevant overenskomst på Grønland.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Der anvises ikke bolig.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkehedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KK Michael Hjorth, FKO-A-CHJOC@fiin.dk, tlf. +299 36 4016.

Du kan kontakte Nickie Kate Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 36 4092, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold. Har du spørgsmål til de øvrige løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på mail: FPS-BA-BSS25@MIL.DK.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Ansøgningsfristen er mandag den 22. september 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende.Samtalerne forventes at foregå i Arktisk Kommando, Nuuk, eller via VTC eller SKYPE.
Stillingen ønskes besat senest den 1. november 2019 eller snarest derefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

05.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent