Elektronik- eller datafagtekniker til Søværnets Center for Taktik (genopslag).


Elektronik- eller datafagtekniker til Søværnets Center for Taktik (genopslag)

Vi søger en elektronik- eller datafagtekniker med speciale i infrastruktur til drift og vedligeholdelse. Du vil få muligheden for et udviklende job, hvor du får indsigt i tekniske projekter, herunder udviklings- og moderniseringsprojekter i relation til bl.a. simulationssystemer og operativt udstyr.
Om os
Søværnets Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.

Vi er en spændende og alsidig arbejdsplads, som omfatter områderne uddannelse og træning, samt udarbejdelse af nationale doktriner, procedurer. TAC har et omfattende trænerkompleks bestående af simulationsnetværk, således at sensor og procedure træning kan foregå i et realistisk miljø.

TAC er beliggende i Frederikshavn.

Du vil indgå i et team (drifts- og vedligeholdelseselementet), bestående af 1 officer, 1 elektronikbefalingsmand, 2 elektronikteknikere samt dig, 3 trænerassistenter og 3 driftsmedarbejdere, der er i tæt samarbejde med andre fra udviklingssektionen forestår drift, vedligehold og udvikling af TAC trænermiljø.

Om stillingen
Dine primære opgaver vil være vedligeholdelse, reparationer samt udskiftning af komponenter på det tekniske uddannelsesmateriel og de taktiske trænere. Af øvrige opgaver er der bl.a. servicering, support af brugere og optælling.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med gode muligheder for udvikling af dine faglige og personlige kompetencer.
Du vil opleve en dynamisk hverdag med stor variation i arbejdsopgaverne, hvor der både skal gennemføres daglig drift af systemerne, vedligeholdelse og til tider installation af nye systemer.

Om dig
Vi forventer, at du er energisk, effektiv og villig til at tage ansvar samt mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som til at indgå i et team.

Krav til kvalifikationer:
Svendebrev som elektronikfagtekniker eller datafagtekniker med speciale i infrastruktur. Personer med lignende uddannelser vil kunne komme i betragtning. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt kunne bibeholde denne under hele ansættelsen. Hvis du ikke allerede har de rette IT-kompetencer, skal du være indstillet på at gennemgå disse kurser.

Ønskelige kvalifikationer:
Kendskab til komplekse IT netværk, tjeneste med teknisk erfaring inden for sensorer og kommunikationssystemer

Du skal kunne kommunikere klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt på dansk og du skal kunne læse og forstå engelsk. Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Såfremt du ikke har enten Hærens, Flyvevåbnets eller Søværnets basisuddannelse, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå militære kompetencer indenfor udvalgte dele af basisuddannelsen og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU), som er grundvilkår for at være ansat i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Troels Iversen på tlf. 72 85 53 30 eller mail: 2E-TAC-UV301@mil.dk eller seniorsergent Søren Ditlefsen på tlf. 72 85 53 31 eller mail: 2E-TAC-UV320@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.10.2019

Indrykningsdato

04.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent