Konstabelstilling som forsyningshjælper ved 1. Lette Opklaringseskadron


Konstabelstilling som forsyningshjælper ved 1. Lette Opklaringseskadron

Ønsker du at arbejde selvstændigt, med vekslende opgaver i en dagligdag, hvor faglighed og sammenhold er i fokus? Så er der mulighed for at søge stillingen som forsyningshjælper i eskadronens kommandodeling.
Om os
1. Lette Opklaringseskadron består af to stående opklaringsdelinger og en kommandodeling.

Eskadronen har en lang og stolt historie som på nuværende tidspunkt tæller 21 deployeringer siden oprettelsen i 1986.

Eskadronen som helhed uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. brigades opklaring.

Kommandodeling har også grøn tjeneste ved de driftsmæssige opgaver, hvilket er med til at give en adspredt og motiverende hverdag.

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige.

Vi er en specialiseret enhed som indsættes med kort varsel, på et svagt grundlag og over lange afstande, hvilket kræver, at alle er i stand til at tage initiativ.

I eskadronen belønner vi initiativ og lærer af de beslutninger, som vi tager.

Alle soldater i eskadronen er derfor vigtige og har man evnerne eller motivationen, er der mulighed for at løse opgaver, som ellers vanligt vil falde udenfor ens normale opgaver.
Om stillingen
Overordnet vil du skulle understøtte eskadronens daglige drift, samt fungere som kører eller sikringsmand, når eskadronen er indsat operativt.

Ligeledes vil der være mulighed for at bidrage til uddannelse i enheden.

Vi søger en erfaren konstabel til eskadronens kommandodeling, hvor du vil skulle arbejde tæt sammen med resten af forsyningssektionen.

Dine daglige opgaver vil omfatte administration og drift af eskadronens forsyningstjeneste sammen med resten af forsyningssektionen.

Derudover skal du fungere som kører, når kommandodelingen indsættes operativt.

Du skal deltage i enhedsuddannelse med resten af kommandodeling og virke som et godt eksempel for yngre konstabler.

Afhængig af dine interesser og kompetencer vil det også være muligt at stå for planlægning og gennemførelse af uddannelse på gruppeniveau, ligesom du har muligheden for videreuddannelse via kurser.
Om dig
Du er konstabel med gode feltmæssige evner, har gennemført grundlæggende militær uddannelse.

Du brænder for at være soldat og vil være en del af eskadronens sammenhold.

Du forstår at hjælpe og servicere gerne resten af eskadronen i et tæt samarbejde med andre nøglepersoner.

Desuden tager du ansvar og kan arbejde selvstændigt.

For at vedligeholde dine soldaterfærdigheder, ønsker du at deltage i grøn tjeneste og funktionsuddannelse, når de driftmæssige opgaver tillader det

Det er en fordel, at du har relevante kurser i SAP/demars i forhold til at administrere forsyningstjenesten.

Ligeledes er det en fordel, at du har B og C kørekort samt Q i de mest almindelige funktionsfag herunder FARGO.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef Søren Barsøe på telefon 31 51 00 72, eller via mail: GHR-3B-100A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. september 2019 og samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.09.2019

Indrykningsdato

04.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent