Rådighesstilling - Chefsergent af reserven til Militærpolitiet.


Rådighedsstilling - Chefsergent af reserven til MIlitærpolitiet

Har du hvad der skal til for at indgå som chefsergent af reserven ved Militærpolitiet? Kan du træde i karakter i en professionel militærpolitienhed, hvor du skal løse operative opgaver nationalt og internationalt.

Så er du måske den kommende chefsergent af reserven ved Militærpolitiet.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er geografisk placeret på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.

Om stillingen
Stillingen omfatter primært operativ opgaveløsning nationalt og internationalt, hvor du er designeret til at have ansvaret for kontrol og føring af Militærpolitiets midlertidige udlagte militærpolitistationer. Du får ansvaret for driften af den midlertidige militærpolitistation, hvor du refererer direkte til Militærpolitistation Danmark.

Du kan endvidere medvirke til planlægning, gennemførelse og kontrol af vedligeholdende funktions- og grunduddannelse.

Stillingen er værnsfælles.

Du skal regne med at blive indkommanderet mellem 15 – 60 dage om året.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet og har kendskab til alle af Militærpolitiets funktionsområder. Du har været udsendt i internationale operationer, hvor du varetog stillingen som stationsleder.

Du er omstillingsparat, engageret, humørfyldt og klar til at indgå i et team, der med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdning og professionalisme.

Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du kan skabe frugtbare samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Du har gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til chefsergent af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent K. Markussen på telefon 7283 7011, eller på mail TRR-MPS102@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til Forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook-side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

03.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent