Kompagnibefalingsmand til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon Gardehusarregimentet (genopslag)


Kompagnibefalingsmand til Stabskompagniet ved 1. Panserinfanteribataljon Gardehusarregimentet (genopslag)

Har du overblik, er fysik robust, har de militære færdigheder i orden, går foran som det gode eksempel, og ser du muligheder frem for begrænsninger?

Så søg stillingen som Kompagnibefalingsmand i Stabskompagniet.
Om os
Stabskompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen, samt nytilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligda-gen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Og senest som en del af VJTF beredskabet i 2017.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kom-pagniet har været udsendt til ISAF 5, 11 og senest opstillet en sikringsdeling til Operation Inherent Resolve hold 7. Kompagniet forventer at blive udsendt til Kosovo i efteråret 2020.
Om stillingen
Du indgår som en del af kompagniets Command Team, sammen med kompagnichefen og skal være dennes nærmeste rådgiver i alle spørgsmål vedrørende befalingsmandskorpset.

Du skal virke som rollemodel for befalingsmandskorpset og skal gennem din fremtræden og handlinger skabe og vedligeholde et stærkt befalingsmandskorps i tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden.

I dit virke som fører for kompagniets kommandodeling skal du føre din deling og bidrage til uddannelse, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, øvelser og operationer.

Du skal kunne fungere som faglærer/instruktør i relevante funktionsfag, herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets øvrige faglærere og instruktører.

Endeligt er du ansvarlig for kompagniets moral og disciplin. Ligeledes for kompagniets administration i snævert samarbejde med bataljonens administrationsbefalingsmand og garnisonens administrative element.
Om dig
Du er en seniorsergent eller oversergent der er egnet til, med en uddannelsesaftale, at gennemføre Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML),

Du har en synlig ledelsesstil, hvor du går forrest, når situationen kræver det.

Du har erfaring fra underafdelingsniveauet gerne med baggrund indenfor operationer og uddannelse.

Du har helhedssyn, kan skabe resultater, arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt, da du skal føre din deling i felten om formiddagen og administrere kompagniet om eftermiddagen.

Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, så du evner at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig.

Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Der er ofte korte tidsfrister, så du skal kunne arbejde med flere sideløbende opgaver.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør, så du har let ved at skabe og vedligeholde gode arbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.

Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre kompagniet bedre.

Vi ser gerne, at du har en bred erfaring med ledelse, ligesom det er en fordel, at du har erfaring fra internationale operationer, gerne med operationer som omdrejningspunkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Henrik på telefon 25 66 48 40 eller via mail på GHR-1B-000A@MIL.DK .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2019.

Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.10.2019

Indrykningsdato

03.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent