Sagsbehandler Electronic Warfare/Specialopklaring (EW/SOPK) ved KALA/FMI


Sagsbehandler Electronic Warfare/Specialopklaring ved KALA/FMI

Vil du arbejde med Electronic Warfare/Specialopklaring (EW/SOPK), herunder udviklingsopgaver og drift inden for radio og telekommunikation og kunne du tænke dig at blive Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) nye EW-Specialist inden for dette?
Så er du måske på vej til dit næste spændende og udfordrende job ved Kapacitetscenter Electronic Warfare.
Om os
Kapacitetscenter Electronic Warfare indgår, som et af fire kapacitetscentre i Forretningsområde Føringsstøtte, ved Kapacitetsansvarlig LAND, under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Kapacitetscentret består i dag af 8 medarbejdere men udvider nu til i alt 9, hvoraf 4 af os vil være militære og 5 civile ingeniører. Vi har brug for dig Hr. Seniorsergent!

Vi har ansvaret for anskaffelse, implementering, drift og udfasning af kapacitetscenterets systemer indenfor Electronic Warfare, herunder studie-, udvikling og test af systemer.

Du vil blive en del af en dynamisk gruppe præget af såvel en formel, som uformel ledelsesstil, hvor du selv har stor indflydelse på kapacitetscenterets udvikling og tværgående samarbejde.

Selve Kapacitetscentret er placeret Ballerup, med selvstændigt kontormiljø og tilhørende laboratorium. Derudover er der oprettet test- og målefaciliteter til studie og udviklingsaktiviteterne i ind og udland. Du vil få ansvar for FEW kontoret i Ålborg, med hyppig koordination og samarbejde med vores faciliteter i Vestdanmark. Samlet rådes der over gode og funktionelle arbejdsforhold, på tværs af landet.

Kapacitetscenteret har en varieret og afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver og under forskellige vilkår. Vi har et dynamisk og samarbejdsorienteret miljø med fagligt engagerede ingeniører. Omgangstonen er generelt uhøjtidelig og humoristisk.
Om stillingen
Som Seniorsergent i Kapacitetscentret vil du arbejde med følgende opgaver;
- Indgå i teamet EW/SOPK, med direkte tilknytning til Kapacitetscenterets Studie- og udviklingsteam.

- Varetage, det daglige virke fra Ålborg Kaserne/FMI/FEW kontor.

- Forestå planlægning, tilrettelæggelse samt gennemførelse af Kapacitetscenterets studie- og udviklingsopgaver, herunder udarbejdelse af testplaner, gennemførelse af test og målinger i laboratorie og i terræn, rapportering og udfærdigelse af tekniske rapporter. Endvidere bliver du en del af samarbejdet med andre nationale og internationale myndigheder.

- Udvikle og teste software til specifikke systemer i forbindelse med øvrige test- og udviklingsfaciliteter.

- Varetage selvstændige test og måleopgaver, herunder RF-målinger med spektrumanalysator, oscilloskop m.v. på radioer og antenneinstallationer samt betjening af signalgenerator.

- Sagsbehandling og projektopgaver indenfor Kapacitetescenterets område efter chefens nærmere bestemmelser.

- Deltage i fora og mødevirksomhed for studie- og udviklingsopgaver, herunder nationale og internationale arbejdsgrupper.

Du vil efter ansættelsen modtage den fornødne efteruddannelse i de systemer, du vil få ansvaret for.
Der vil være en del rejseaktivitet i både ind- og udland i forbindelse med anskaffelse, studie og udvikling og test.
Om dig
Du skal være uddannet elektronikmekaniker og gerne med godt kendskab til IT og –elektronikteknologi samt viden indenfor telekommunikation eller lignende.

Vi søger en seniorsergent med erfaringen fra et eller flere af følgende områder:
Indgående kendskab til forsvarets køretøjer og andre platforme. Måling på radiosystemer, antenneinstallationer, Opbygning af testudstyr samt integration af tekniske systemer.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG, samt have evner og vilje til at dygtiggøre dig indenfor efterretningstjeneste.

Du har en stærk teknisk profil med lyst og evne til at sætte dig ind i fagområderne og til at styrke Kapacitetscentret med din militære og elektronikmæssige faglighed.

Du er i stand til selvstændigt at kunne håndtere omfangsrige og komplekse sager, men vil også indgå i teamarbejde sammen med øvrige kollegaer.

Du kan formulere dig klart og tydeligt i skrift og tale på både dansk og engelsk. Erfaring med internationalt samarbejde er en fordel.

Du arbejder struktureret og grundigt og har evnen til at bevare overblikket.

Opgaverne i sektionen udvikler sig til stadighed, hvorfor du skal være fleksibel og omstillingsparat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Kapacitetscenter Electronic Warfare, major Christian Mogensen på tlf.: 72 81 49 81, mobil: 41 32 88 93 eller mail: FMI-LA-CHFEW@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 16. september 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter med henblik på at besætte stillingen senest 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videncenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende Værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler, uniformer, ammunition, feltrationer og lommeknive.
FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent