Specialkonsulent til omkostningsstyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Specialkonsulent til omkostningsstyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Ønsker du at udvikle og udfordre dine kompetencer i et unikt og stimulerende arbejdsmiljø? Og ønsker du at få indflydelse på udviklingen af den økonomiske styring i en stor statslig organisation? Kan du se dig selv i en stor koncern med rig mulighed for karriereudvikling og netværksdannelse?
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har til opgave at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og it for alle myndighederne i Forsvaret, hvilket vedrører alt fra kampvogne, skibe, fly og it-systemer til støvler og lommeknive.

I Økonomidivisionens Driftsøkonomisektion beskæftiger vi os med den økonomiske styring af styrelsens finansramme til løn og øvrig drift og Forsvarets omkostningsrammer til interne ydelser.

Du vil indgå i et team, hvor humor, ambitioner og professionalisme smelter sammen med en uformel omgangstone. Vi er en anderledes og velfungerende arbejdsplads, som er drevet af engagerede medarbejdere.
Om stillingen
Forsvarets omkostningsstyring er en forudsætning for, at vi til enhver tid kan opgøre hvad det koster at løse Forsvarets opgaver og sikre, at vi anvender Forsvarets ressourcer optimalt.

Du vil som specialkonsulent blive en af Forsvarets førende eksperter inden for omkostningsstyring, og du vil herunder blive ansvarlig for den interne afregning af Forsvarets materielkapaciteter (køretøjer, skibe og fly), drivmidler og lagertræk.

Du vil fungere som sparringspartner for hele koncernen og være den ledende kraft på udviklingen af Forsvarets omkostningsstyring.

Som vores nye specialkonsulent, vil dine arbejdsopgaver bl.a. indebære:

- Videreudvikle Forsvarets omkostningsmodeller.
- Deltage som omkostningsekspert i koncernens udviklingsprojekter.
- Varetage den daglige omkostningsstyring af Forsvarets interne ydelser.
- Udarbejde satsberegninger og omkostningsopgørelser.
- Støtte sektionschefen i varetagelsen af sektionens øvrige opgaveportefølje.

For at få succes i stillingen skal du have erfaring med omkostningsstyring og intern afregning. Yderligere vil det være en fordel at have kendskab til Forsvaret.
Om dig
Du er akademiker med en længere videregående uddannelse inden for økonomi eller samfundsvidenskab og du har nogle års erfaring med økonomistyring. Du har en udviklet kritisk sans og leverer altid overskuelige og letforståelige økonomiske rapporter. Du er løsningsorienteret, og du er god til at prioritere din tid i forhold til at få løst dine arbejdsopgaver.

Du vil ofte arbejde på tværs af afdelingerne, og det er derfor vigtigt, at du værdsætter værdien af vidensdeling, og at du med største selvfølgelighed bidrager med dit faglige input.

Som person trives du i et arbejdsmiljø, der er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til grin samt faglige diskussioner hen over frokosten. Du bidrager gerne til det sociale fællesskab på arbejdspladsen, og står altid til rådighed for dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Som specialkonsulent, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Driftsøkonomisektionen Henrik Engman på 72 81 57 12 eller 40 35 86 77. Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Annette Karlsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er den 16. september 2019. Vi afholder samtaler løbende.
Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter såsom dokumentation for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent