Chef for Forsvarsstaben og viceforsvarschef ved Forsvarskommandoen – ledig pr. 1. september 2019


Chef for Forsvarsstaben og viceforsvarschef ved Forsvarskommandoen – ledig pr. 1. september 2019

Har du godt overblik, stærke kompetencer inden for ledelse, styring og koordination, - stor interesse for Forsvarets drift og udvikling, samt kompetencer relevante for arbejdet i krydsfeltet mellem militære og politiske hensyn, og kan du begå dig i en hektisk og krævende hverdag på topchefniveau?

En spændende og udfordrende stilling som chef for Forsvarsstaben og viceforsvarschef ved Forsvarskommandoen er ledig pr. 1. september 2019 og ønskes besat snarest muligt derefter.
Om os
Forsvarsstaben, der dagligt ledes af chefen for Forsvarsstaben, og som refererer til
forsvarschefen, udgør samlepunktet for det beslutningsforberedende arbejde i Forsvarets øverste ledelse. Forsvarsstaben består af godt 440 medarbejdere i København og Karup fordelt på Ledelsessekretariatet, inklusive kommunikations- og pressevirksomhed, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Operationsstaben.

Hertil kommer Økonomidivisionen, der er et i Forsvarsstaben integreret partnerelement fra Forsvarsministeriets økonomifunktion. Økonomidivisionen ledes af Finansdirektøren, som er forsvarschefens og Forsvarsstaben rådgiver på det økonomiske område og varetager understøttelsen af den samlede økonomistyring.

Forsvarsstaben har det samlede ansvar for det beslutningsforberedende arbejde bl.a. med henblik på at reducere koordinationsbehovet, styrke kvaliteten af stabsarbejdet samt frigøre ressourcer til stabenes og kommandoernes fokus mod uddannelse og opstilling af Forsvarets kapaciteter. Forsvarsstaben er som udgangspunkt ansvarlig for alle tværgående sager, og varetager Forsvarskommandoens eksterne relationer.

Viceforsvarschefen er forsvarschefens stedfortræder.
Om stillingen
Forsvarskommandoen, der er Forsvarets øverste myndighed, omfatter Forsvarsstaben, værnskommandoerne, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando. Forsvarschefen og Forsvarsstaben repræsenterer styringsniveau I og underlagte stabe og kommandoer styringsniveau II.
Om dig
Det forventes, at du har militær baggrund samt indgående kendskab til Forsvarsministeriets koncerns kerneopgaver og processer.

Det forventes, at du har en solid og bred ledelsesmæssig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder også fra værnsfælles tjeneste. Det forventes, at du har politisk forståelse samt erfaring med politiske processer og med at indgå i internationale fora.

Det forventes, at du er en aktiv medspiller med dine kolleger og øvrige samarbejdspartnere, har særdeles gode samarbejdsevner, udviser helhedssyn og evner at se på tværs af koncernen. Du udviser personlig og professionel integritet og forventes at besidde meget gode kommunikationsevner, herunder også på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen som chef for Forsvarsstaben og viceforsvarschef er i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, indplaceret i løngruppe 4/lønramme 40, hvilket indebærer en militær grad som generalløjtnant/viceadmiral. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg mv.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til forsvarschefen på telefon 728 10601 eller ved henvendelse til afdelingschef Pernille Reuter Eriksen på telefon 72810003

Ansøgningen stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er tjenestemand, med mindre du allerede er indplaceret i LR40, og der vedlægges CV og eventuelt yderligere materiale. Ansøgningen sendes til FPS-BA-BS102@mil.dk og i emnefeltet angives ”Chef for Forsvarsstaben”.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2019. Der forventes gennemført samtaler i uge 39, 2019.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M405 Løngruppe 4 Lønramme 40 Generalløjtnant/viceadmiral

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent