Operationsofficer og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen


Operationsofficer og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen

Er du en officer, der søger en udfordrende stilling med en dynamisk hverdag, hvor din evne til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver kan bringes i spil?
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen, varetager styrkegenereringsprocessene til Hærens bidrag til internationale- og nationale operationer samt beredskaber. Herudover bidrages til mange af Hærens øvrige driftsopgaver.

Hverdagen i sektionen indeholder håndtering af mange dynamiske opgaver, men også elementer af drift.

Som led i Hærkommandoens kommende overtagelse af ansvaret for de landmilitære indsættelser i Danmark vil G3 udvikles til at kunne håndtere planlægningen og gennemførelsen af dette.

Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
Stillingen som operationsofficer og sagsbehandler håndterer Hærens bidrag til de nationale operationer. Aktuelt omfatter det samarbejdet med politiet omkring den støtte, som Hæren leverer til grænsekontrol samt bevogtning og transport.

Herudover behandles der løbende støtteanmodninger fra politiet og andre myndigheder.

Der kræves stor selvstændighed og evne til at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kolleger i andre stabe og ikke mindst de civile myndigheder, som Hæren samarbejder med.

Som følge af forsvarsforliget er der en række initiativer, der opbygger kapaciteter i Hæren til støtte for politiet. Du vil deltage i arbejdet med opstilling af disse kapaciteter i tæt samarbejde med relevante myndigheder i Hæren samt operationsstaben.

Du vil således jævnligt skulle deltage i planlægnings- og mødeaktiviteter ved Operationsstaben og internt Hæren omkring styrkegenerering til nuværende og fremtidige indsættelser nationalt. Du vil herigennem få indsigt i de militærstrategiske beslutningsprocesser og indblik i alle Hærens kapaciteter og vilkår.

Mange opgaver vil involvere Hærens øverste ledelse, hvorfor der forventes en høj analytisk evne, helheldsforståelse og evne til sagsfremstilling.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L, VUK eller føringsuddannelse i Hæren.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra stabstjeneste og det er ønskerligt at du har kendskab til Nationale Operationer og samfundsberedskabet.

Du vil gerne udvikle din helhedsforståelse og indsigt i Hærens vilkår.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, er en teamplayer, grundig i dit arbejde med fokus på samarbejde og deadlines.

Du trives i en omskiftelig, hverdag, hvor vilkår og forudsætninger kan ændres med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen så kontakt chefen for Operationssektionen (G3), OL Kresten Hedegård, på tlf.: 41 71 08 82 og FKO-H-CHG3@fiin.dk eller nuværende stillingsindehaver KN Christian Axelsen tlf. 4132 0414 og FKO-H-G305@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Bjarne Thomsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2019. Der gennemføres samtaler i uge 39/2019.

Stillingen ønskes besat fra 1. november 2019.

Du opfordres til at vedlægge din seneste FOKUS som bilag til ansøgningen.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent