Chef for Logistiksektionen (G1/4/8) ved Landsdelsregion Øst på Kastellet i København.


Chef for Logistiksektionen (G1/4/8) ved Landsdelsregion Øst på Kastellet i København

Landsdelsregion Øst søger en major (M331) til stillingen som Chef for Logistiksektionen. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer, HR og logistik, og er du en erfaren leder, som arbejder selvstændigt, er ansvarsbevidst og har helhedsforståelse, så er du måske en del af vores ledelsesteam.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og udvikling. Vi er kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som chef for Logistiksektionen (G1/4/8) har du fem elementer underlagt med i alt 20 medarbejdere, hvilket er halvdelen af stabens ansatte, militære såvel som civile. G1 med seks medarbejdere, heraf to IT-specialister, G4 med fire medarbejdere, et forsyningsregnskabselement med tre materielmestre, et vedligeholdelseselement (våbenværksted på Brødeskov Kaserne) med seks medarbejdere og G8, der består af en budgetofficer.
Lederne af G1 (SSG) og G8 (MJ) arbejder situationsbestemt direkte for stabschefen, og lederen af G4 (MJ) arbejder ofte direkte sammen med G3 og G5.

Spektret af opgaver er bredt fordi opgaver, der ikke entydigt kan placeres i andre dele af staben, ofte gives til LOGSEK. Ikke mange arbejdsdage er ens. Som en af kun tre officerer i sektionen løser du selv blandt andet ad hoc opgaver af forskellig karakter, ofte med korte terminer.

Stillingen indebærer begrænset direkte kontakt med regionens frivillige hjemmeværnssoldater. Det betyder blandt andet, at tjeneste på aftener og i weekender forekommer i begrænset omfang.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse. Alternativt er du kaptajn og i gang med MMS, så du inden for kortere tid vil kunne udnævnes til major (M331).

Du trives med at forestå driftsmæssige opgaver og have mange og væsensforskellige opgaver i gang samtidig. Du er god til at fokusere, prioritere og fordele opgaver, og du bevarer overblikket i en meget ofte travl og foranderlig hverdag.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og bringe nye ideer i spil. Du fremlægger gennemarbejdede skriftlige produkter til fremlæggelse for stabschefen.
Som moderne leder for en stor sektion med væsentligt forskellige medarbejdere har du overblik, er fleksibel og empatisk.

Du har gennemslagskraft, da du ofte vil være i direkte dialog med ledelsen, især cheferne (oberstløjtnant) og cheferne for logistiksektionerne (kaptajn/major) ved de seks underlagte hærhjemmeværnsdistrikter, ikke mindst inden for HR-området.

På vegne af ledelsen vil du blandt andet selvstændigt skulle sagsbehandle områder relateret til den frivillige struktur.

Du har haft varieret operativ tjeneste i Hæren og/eller Hjemmeværnet. Du har stabstjenesteerfaring og har været udsendt i internationale operationer, gerne i en chefstilling. Tidligere tjeneste i divisionsstab, brigadestab, bataljonsstab eller et hjemmeværnsdistrikt samt bredt kendskab til HR og logistik er ønskeligt. Det er endvidere ønskeligt, at du har kendskab til Totalforsvaret samt Hjemmeværnets organisation og opgaver, men det er ikke et ubetinget krav. Du er bruger af Captia og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.

Du er qua funktionen formand for regionsstabens arbejdsmiljøudvalg og indgår som ledelsesrepræsentant i samarbejdsudvalget.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og i gang med MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte den nuværende Chef for Logistiksektionen, major Ole Jørgensen, på telefon 72 21 72 61, mail lrgne-chlog@mil.dk, eller stabschefen, oberstløjtnant Kenneth Starskov, på telefon 72 21 72 31, mail lrgne-stch@mil.dk.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og
Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og
Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent