Elektroofficer til fregatten PETER WILLEMOES


Elektroofficer til fregatten PETER WILLEMOES

Fregatten PETER WILLEMOES søger en engageret Elektroofficer.
Er du drevet af faglig nysgerrighed og har en brændende interesse for ledelse – og ønsker du at være en del af en professionel og engageret besætning på en sejlende højteknologisk arbejdsplads, så er det nu du skal søge!
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES er blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.

Fregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret sejladsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser.

Fregatten PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. Og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret som flagskib for Nato’s stående maritime flådestyrke.

PETER WILLEMOES sejler hen over sommeren under Arktisk kommando, hvor skibet indgår direkte som en kapacitet til suverænitets håndhævelse. Besætningen træner efter Flag Officer Sea Training, hvor skibet skal være klar til kamp 2021.
Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag. Fregatten PETER WILLEMOES består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Der kan forventes et varieret sejladsprogram, dog med en god planlægning – dette er meget vigtig for os.
Om stillingen
Som elektroofficer vil du være en bærende del af teknikdivisionen, som består af fire officerer, to sergenter samt 18 menige maskinfolk og elektrikere. Divisionen er delt op i to sektioner - driftssektionen og elektrosektionen. Du vil blive leder af elektrosektionen, som til dagligt arbejder med at vedligeholde skibets elektriske installationer.

Ledelsen af medarbejderne og prioriteringen af arbejdsopgaverne sker i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i divisionen – så vi herigennem sikre den faglige kontinuitet og ledelsesmæssige sparring – du vil blive udfordret, men aldrig stå alene da samarbejde og udvikling er vigtige parametre i vores hverdag.

Udover ledelsesansvar byder jobbet som elektroofficer også på mange faglige udfordringer. Som elektroofficer har du rig mulighed for, sammen med dine medarbejdere, at komme ned i materien med de tekniske problemstillinger inden for dit ansvarsområde.

I forbindelse med det interne kampberedskab er du ansvarlig for at opretholde skibets el produktion og køling samt iværksætte nødbetjening og reparation af disse systemer, hvis nødvendigt. Dette stiller store krav til dit skibskendskab og evne til at tænke og prioritere hurtigt. Du skal kunne bevare overblikket og varetage kontakten til skibets driftspatrulje samt koordinere dine handlinger tæt med dine medspillere i den overordnede havariindsats, således skibets fortsatte kampevne sikres.

I søen indgår du i skibets maskinvagt som vagthavende maskinofficer. Her har du ansvaret for den sikre drift af skibets maskineri samt uddannelse og træning af dit vagthold og evt. nye medarbejdere.

Den daglige omgangstone i teknisk division er afslappet og med respekt for den enkelte. Godt humør, fleksibilitet, høj faglighed og samarbejde er personlige egenskaber som værdsættes meget ombord.

PETER WILLEMOES har basehavn i Korsør.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer.
Om dig
Du er teknisk officer fra søværnet.

Du vil komme til at lede en sektion af faglært medarbejdere, som består af både nye og meget erfarne medarbejdere – hvilket stiller krav til dine lederegenskaber, gennemslagskraft og evnen til at uddanne og forme de nye medarbejdere.

Du vil opleve en omskiftelig hverdag og perioder med stor travlhed – som helt sikkert vil udfordre og udvikle din evne til at prioritere og arbejde med flere sideløbende opgaver samtidigt.

Du evner at indgå i et ledelsesteam, hvor vi søger de bedste beslutninger og handlinger, men ikke nødvendigvis egne forestillinger – vi arbejder sammen.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, godkendt tandlægestatus og erklæret egnet til internationale operationer samt har bestået din træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.


Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Premierløjtnant Jimmy Østergaard (på fregatten PETER WILLEMOES). Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 39/40. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent