Kursusadministrator (korporal) til kursusteamet ved Forsvarsakademiet


Kursusadministrator (korporal) til kursusteamet ved Forsvarsakademiet på Frederiksberg Slot

Har du interesse for kursusadministration og løbende forbedringer af administrative processer, og kan du se værdien i at samle, optimere og digitalisere understøttelsen af Forsvarets kursusvirksomhed? Så har du nu muligheden for at blive en del af opbygningen af en nyskabende enhed ved Forsvarsakademiet.
Om os
Vi er en nyoprettet enhed, der skal samle al administrativ understøttelse af kurser og efteruddannelse i Forsvarsministeriets koncern - fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis.
Enheden består af 3 teams, et kursusteam, et udviklingsteam samt et support- og datateam, og frem mod 2021 skal vi forøge vores organisation til 25 kollegaer. Den ledige stilling er i kursusteamet.

Sammen skal vi skabe en enhed, med fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, motivation samt godt humør. Vi vil udvikle en åben kultur, hvor der er dialog og samarbejde på tværs. Vi skal alle lære af hinanden, og være interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl må ikke være tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting.
Om stillingen
Den primære opgave i stillingen er kursusadministration. Dette gælder alt fra booking af kurser, lokaler og forplejning til efterbehandling og evaluering af kurser. Du skal udarbejde optagelsesskrivelser, deltagerlister og uddannelsesbeviser, samt være i tæt dialog med de mange kursusledere, og undervisere, der er i koncernen.

I jobbet har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for administration, nytænkning på området samt udvikling af processer, i en stor og alsidig koncern.

Vi administrerer pt. vores kurser i SAP/R3 arrangementsstyring, samt i vores kursusadministrative database, som håndteres i en Acess database.
Teamet står overfor de næste 2 år at skulle overtage mange nye kursusadministrative opgaver fra b.la. den operative struktur. Vi kan derfor garantere en spændende og varierende hverdag med alsidige opgaver og kompetente kollegaer.

Stillingen kan søges af både faglært med svendebrev, samt ikke-faglærte hvis dine kvalifikationer er de rette. Aflønningen vil i så fald ske ud fra kvalifikationer.
Om dig
Vi leder efter en imødekommende, serviceminded, udviklings- og procesorienteret konstabel/korporal til kursusteamet. Vi ved, at rigtig mange ting kommer til at ændre sig, så du skal være i stand til at arbejde med de nuværende opgaver, imens vi udvikler og implementerer nye tidssvarende administrative processer. Dette kan bl.a. være automatisering af processerne eller blot at gøre tingene smartere. Teamet arbejder med shared service og visuel styring af opgaver på tavler. Så det er en vigtigt, at du kan se fordelen ved netop disse principper.

Vi arbejder med arbejdsudjævning, og høj fleksibilitet i teamet, så det er essentielt at du er omstillingsparat, kan samarbejde, og er i stand at agere i et miljø, hvor dialogen foregår både på tværs i eget team, samt i vores netværk af gode kolleger fra hele koncernen. Opgaverne kræver, at du er fleksibel og kan håndtere at skinnerne lægges ”mens toget kører”. Her vil du ikke ”eje” dine egne opgaver, så det er vigtigt at du er en holdspiller, og trives i, at håndtere den fælles opgaveløsning i tæt samarbejde medhele teamet.

Faglig er det vigtigt at du foruden et bredt kendskab til Forsvaret i form af din militære baggrund, generelt har IT-flair, og er en erfaren bruger af office pakken, sharepoint, og evt. har kendskab til skabeloner og digitale formularer. Ligeledes er kendskab til kursusadministration på niveau 3 og evt. ansvar 4-5 en fordel.
Vi administrerer pt. vores kurser i SAP/R3 arrangementsstyring. Hvis du ikke tidligere har arbejdet i dette system, vil vi sørge for passende oplæring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

For ansøgere fra Hæren, er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

For ansøgere fra Søværnet og Flyvevåbnet, er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Frederiksberg slot.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af kursusteamet i Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) chefsergent Gitte M. Olesen, på telefon nr. 728 17191.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1 oktober 2019, alternativt 1. november 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

23.09.2019

Indrykningsdato

02.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent