Chef for operationssektionen i staben ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)


Chef for operationssektionen i staben ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Geneopslag)

Brænder du for operationer og vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af operationer?
Om os
I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde. Bataljonen består af et panserinfanterikompagni, to mekaniserede infanterikompagnier og et stabskompagni.

Bataljonen står for at skulle sende et kompagni til eFP i 2020 og skal deltage i flere udenlandske øvelser i 2020. Dertil er vi i gang med, som de første i Hæren, at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK). Dette er en essentiel opgave, hvor bataljonen skal finde ud af, hvordan vi med det nye system formår at øge vores evne til, at træffe effektive taktiske beslutninger på alle niveauer – hurtigere end vores modstander.

Vores vision som bataljon er, at vi vil være en motiverende og attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne og dermed det foretrukne valg, når der skal peges på en professionel enhed til indsættelse.

Stabens opgaver er fokuseret på at:
• Skabe de bedste rammer for uddannelsen ved bataljonens underafdelinger.
• Træne stabens evne til at kunne planlægge og gennemføre operationer.

Vi er en stab og en bataljon, der lægger vægt på en høj grad af faglighed og professionalisme. Opgaverne i staben løses ofte på tværs af de forskellige sektioner, hvorfor der er behov for en høj grad fleksibilitet.

Vi er stolte af vores arbejde, hvor uddannelse af soldater og det operative virke er en del af vores DNA som soldater i I/LG.

Bataljonen er kendetegnet ved en uformel omgangstone, der baserer sig på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til vores samlede opgaveløsning. Der er stor frihed til opgaveløsning indenfor de givne rammer.
Om stillingen
Som sektionschef vil du blive fører for OPSC 1. I de perioder hvor staben arbejder opdelt, vil du være lead på at udvikle planer for bataljonen. Arbejder staben samlet, vil du indgå som klassisk operationsofficer.

I det daglige vil du have en operationsofficer underlagt. Du vil have det daglige ansvar for styring af opgaver, arbejdstid og udvikling i forhold til sektionen.

Du står samtidigt over for en super spændende opgave i forbindelse med bataljonens opgave, som erfaringsindhentningsenhed med Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Hele bataljonen skal tænke nyt i forhold til systemets muligheder for hurtigt at dele informationer og efterretninger om modstanderen og øvrige aktører, hvilket vil påvirke det tempo hvormed, vi skal udvikle planer.

Du vil endvidere skulle anvende din gode taktiske forståelse på delings-, kompagni- og bataljonsniveau, til at udarbejde udfordrende scenarier, samt virke som vejleder og kontrollant i forbindelse med førings- og enhedsuddannelse.

Som officer ved Den Kongelige Livgarde, indgår man endvidere i vagttjenesten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer, efter bestået uddannelse.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller VUK. Alternativt er du premierløjtnant, som har gennemført, eller er optaget på føringskursus (VUK).

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er ønskeligt at du har en baggrund inden for kamptropperne på underafdelings- eller stabsniveau, hvorfra du har erfaring med operationer og efterretninger. Det er tillige ønskeligt, hvis du har erfaring fra internationale operationer på underafdelings- eller stabsniveau, hvor dispositionsenheder har været indsat.

Du besidder evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor operationer, herunder er du velbedømt inden for FOKUS-kompetencerne analytiske evner, nytænkning, Kommunikation og Motivere andre.

Du har bestået træningstilstandsprøven/Forsvarets fysiske test eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet.

Ved en jobsamtale vil vi blandt andet være interesseret i at høre dine tanker om:
• Hvilke mål du vil sætte dig for din sektion.
• Hvordan du vil udvikle den daglige drift af rutineopgaver ved bataljonskampgruppen og underafdelingerne.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef kaptajn Morten Johnsen på tlf.: 25 55 13 78.
Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Bjarne Thomsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5114.

Ansøgningsfristen er den 18. september 2019 og stillingen ønskes besat snarest eller senest d. 1. oktober. Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer, samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.09.2019

Indrykningsdato

30.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent