Lager- og Logistikoperatør til Udleverende Depot Slagelse ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution


Lager- og Logistikoperatør til Udleverende Depot Slagelse ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution

Evner du at holde hovedet koldt og bevare overblikket i en hverdag præget af mange opgaver, så er du måske den person vi søger.
Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD), som er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til forsvarets enheder og ansatte. Til løsning af denne opgave er vi godt 650 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet. Forsyningsafdelingen ved FDD varetager den direkte genforsyning af forsvarets operative enheder og myndigheder – indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer alle rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele.

Udleverende Depot Slagelse består af varemodtagelse, vareudlevering, lager samt et munderingsafsnit. På nuværende tidspunkt er vi i alt 27 medarbejdere til at løse opgaven.
Om stillingen
Til Udleverende Depot Slagelse søger vi en lager- og logistikoperatør med erfaring inden for logistik- og forsyningstjeneste - gerne en tidligere militært ansat med erfaring fra Hærens enheder på underafdelings-, afdelings- eller brigadeniveau.

Dine opgaver som lager- og logistikoperatør på depotet skal du blandt andet forestå:

Planlægning af teamarbejdet i modtagelsen og forsendelsen.

Modtagelse, oplægning og udlevering af materiel fra hoveddepot, eksterne leverandør og brugende enheder.

Ombytning, oplægning og soignering af materiel.

Udlevering, omklædning og tilbagelevering af mundering.

Registrering af materielbevægelser i Demars og Klargøring/optælling/oplægning af materiel til kassation.

Ud- og indlevering af ammunition og håndtering af materiel til forsendelse eller vedligeholdelse.

Kontrol af holdbarhedsdatoer på oplagte materialer.

Kontrol af batch-styrede materialer og ændring af materialenumre.
Om dig
Du bidrager aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, og du evner at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås i rette tid.

Opgaverne er mangfoldige, og derfor kræves det, at du er omstillingsparat – ikke to dage er ens. Du vil skulle indgå i et team bestående af både civile og militære medarbejdere.

Du har erfaring med logistik - enten fra tilsvarende virksomhed eller erhvervet indenfor forsvaret.

Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet inden for Farligt Gods (FARGO), lagerstyring og lagerbeholdning
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for Specialarbejdere m.fl. i staten. Basislønnen er på kr. 24.410,14 pr. måned med svendebrev. Er du ufaglært er basislønnen 22.123,14 kr. pr. måned. Afhængig af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Claus Julius på tlf. +45 2555 2017 eller e-mail: fmi-f-udsl01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: +45 72 81 91 44.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 18.09.2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

18.09.2019

Indrykningsdato

30.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent