Stabsassistent OPERATIONS and COMMUNICATIONS (SA OPS) ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør (SVK N3)


Stabsassistent OPERATIONS and COMMUNICATIONS (SA OPS) ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør.

Er du sergent/oversergent med en operativ baggrund. Brænder du for maritim krigsførelse? Kan du bevare det overblikket? Vil du have fast tjenestested i Korsør, og samtidig sejlende tjeneste? Så er du måske vores nye stabsassistent i Operationselementet (SVK N33) i Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) i Korsør.
Om os
Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) er bosiddende på Flådestation Korsør. SVK N3 har blandt andet ansvaret for den taktiske samvirketræning af Søværnets enheder. Herudover kan personel i SVK N3 udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en taktisk-operativ føringsstab med kort varsel. Vi har op til ca. 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer div. øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.

Vi er et tjenestested, hvor der lægges vægt på professionalisme, fleksibilitet og medindflydelse. Vi bestræber os på, at udvikle personel i sektionen ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ambitioner og kompetencer.
Om stillingen
Vi søger en sergent eller oversergent af taktisk linje (Kampinformation (KI) eller Kommunikation (KU)).

Dine opgaver bliver blandt andet:

Assistere i sagsbehandlingen af operative emner i samarbejde med øvrige sergenter i sektionen. Branch Chief OPS (BC OPS) vil have det overordnede ansvar.

Du vil være Føringsstabens KI/KU befalingsmand og dermed fungere som specialist udi operative kamp- og kommunikationssystemer.

Når staben er formeret vil du bestride funktionen som Battle Watch Assistant (BWA). BWA støtter Battle Watch Officer, når der skal udøves kommando-kontrol over enhederne i en flådestyrke.

Mulighed for at træne søværnets enheder som Sea Rider.

Assistere ved planlægning af øvelser, konferencer eller andre aktiviteter.

Opgaveporteføljen er bred og du vil i høj grad selv kunne præge hverdagen, samt længerevarende projekter.


En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N3. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage og vi lægger generelt vægt på, at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads, og lignende.
Om dig
Du er oversergent eller sergent og har erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. I særlige tilfælde kan særligt egnede MOKS/MSPC KI/KU komme i betragtning.

Det er yderligere en fordel, dog ikke et krav, såfremt du har kompetencer inden for IT (og måske netværk) generelt.

Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Du er egnet til INTOPS og kan opnå blåt bevis.

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SVK N33, OK Peter Højgrav, telefon 23 30 82 94/fko-sv-n3301@mil.dk eller CH N3, KK Jens Kristian Terp Petersen, telefon 40 55 96 36/fko-sv-chn3@mil.dk.

Alternativt kan henvendelse ske til CSG John Rasmussen, Bemandingssektionen Korsør, Søværnets Center for Administration, på telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019. SVK N3 kan efter aftale vente på den rette medarbejder.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.09.2019

Indrykningsdato

30.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent