Kreativ og medieinteresseret mellemleder til Informationsaktivitetcenter, ved Efterretningsregimentet (gensopslag)


Kreativ og medieinteresseret mellemleder til Informationsaktivitetcenter ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Er du det naturlige kontaktpunkt, når omgangskredsen skal koordinere den næste skiferie? Har du den flotteste dekorerede notesbog i lokalet efter otte timers PowerPoint? Så har vi en stilling, hvor du kan fordybe dig i medieproduktion, få erfaring med koordination med civile eksperter, mens du uddannes inden for informationsoperationer.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon er en nyere enhed, bestående af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter.

Organisatorisk består enheden af en stab og fire kompagnier.

Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører.

I hvert detachement findes tre Informationsaktivitet Teams (IAT).

Endvidere findes et informationsaktivitetelement (IAE) ved IAKMP, som udover at fungere som stabsbidrag til Danske Division, Brigade eller Battaljoner, også har til opgave at tilrettelægge KMP uddannelse.

Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder Det er her din stilling som Produktionsbefalingsmand indgår.

Vi udsender bidrag til både Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland og Canada.

Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver.

Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
Vi tilbyder:

• En bred uddannelse inden for informationsoperationer og efterretning.
• Du vil blive teknisk uddannet i brugen af medier og digitalt design.
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives.
• Medindflydelse på egen opgaveløsning og frihed under ansvar.
• Mulighed for at præge udviklingen af et nyt koncept og enheden.
• Specialisering inden for en tjenestegren i vækst.
• Mulighed for faglig fordybelse inden for specialet.
• Øvelser og kurser i ind-/udland med vore samarbejdspartnere.
Om dig
I udgangspunktet ønsker vi en oversergent, men hvis dine personlige egenskaber og tjenestealder rækker til det, kan du også være sergent som snart er klar til VUT-I/ML.

Vores ideelle kandidat er:

• Teknisk orienteret med en bred viden om sociale medier. Du ønsker en specialistuddannelse, og er klar til at blive vores ekspert på produktion af video, radio, sociale medier og print.

• Systematisk, detalje- og resultatorienteret i sit arbejde, så vi kan stole på at vores produkter bliver udformet efter hensigten og vil opnår den tilsigtede effekt. Den tilgang vil også være nødvendig for, at du kan overholde deadlines.

• Nytænkende, kreativ og i stand til at optimere vores koncepter, så de fremstår professionelle. Har modet til at byde ind med alternative løsningsforslag, uden at miste fokus på den overordnede sammenhæng, som produkterne indgår i.

• Fleksibel og trives med skiftende opgaver, for prioriteterne ændrer sig løbende.

• En dygtig kommunikator. Du skaber og vedligeholder relationer til eksterne samarbejdspartnere, herunder civile. Det betyder, at du ikke må være civilistforskrækket, og at du lytter mindst lige så godt, som du taler.

• I stand til at oversætte tekniske og militære termer i samtale og koordination med civile samarbejdspartnere. Konkret vil du skulle formidle specifikationskrav, når vi skal have noget produceret civilt.

• Villig til at indgå i et team af specialister, hvor vi arbejder tæt sammen og er afhængige af, at alle løser deres del af opgaven.

Vores ideelle kandidat har baggrund i og interesse for:
• Digitalt design.
• Billedredigering.
• Content marketing .
• Marketing.
• Community building både på sociale medier og IRL.
• IT og sociale medier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kim Elver Hansen på telefon 4138 5550.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 7281 9164.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019 og samtaler afholdes i uge 40.

Stillingen er til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole.

Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.
Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

30.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent