Logistikbefalingsmand ved stab 1. Brigade


Logistikbefalingsmand ved stab 1. Brigade

Stab 1. Brigade søger en operativ seniorsergent med logistisk erfaring. Stillingen som logistikbefalingsmand i Logistiksektionen i staben ved 1. Brigade (G4/ST/1 BDE), står klar til besættelse.

Har du kendskab til logistik og vil være med til at fastlægge de logistiske procedurer for den operative brigade – og vil du være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som LOGBM i 1. Brigade mulighed for at præge brigadens udvikling i samarbejde med et stærkt team.

Stillingen kan enten besættes ved midlertidig tjeneste eller som fast tjeneste i Holstebro.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår.

Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

G4 har fokus på den operative logistiske opgaveløsning, men behandler tillige driftsmæssige enkeltsager af væsentlig karakter for brigadens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Logistiksektionen består til daglig af otte medarbejder, fordelt på fire officerer, to befalingsmænd og to konstabler. Heraf er seks af stillingerne rotationsstillinger i lighed med denne (stillingen kan dog tillige besættes som fast tjeneste).

Under operativ indsættelse skal du virke som LOGBM i operationscenteret, hvor du sammen med en LOGO moniterer den logistiske situation og anbefaler aktioner indenfor de logistiske funktionsområder forsynings-, transport-, sanitets og vedligeholdelsestjeneste samt bidrager til befalinger indenfor samme områder.

Brigadens operative hovedkvarter deltager i to til tre større aktiviteter i løbet af året til hvilke der forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Holstebro skal du som LOGBM bl.a.
• Være G4 ekspert indenfor et af de logistiske funktionsområder (FSTJ, TPTJ, SANTJ, VEDLTJ), og opbygge et indgående kendskab til doktrin, teknologi, organisation og uddannelse indenfor dette område.
• Bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Bidrage til at skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Bidrage til planlægning af deployering af enheder til aktiviteter i udlandet.
• Bidrage til synkroniseringen af tilgang af nyt materiel med enhedernes aktiviteter.
• Bidrage til at monitere 1. Brigades materielbeholdning herunder støtte mønstringsvirksomheden i brigaden.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.

Efteruddannelse er en naturlig del af tjenesten ved stab 1. Brigade herunder deltagelse i international kursusvirksomhed.
Om dig
Du er seniorsergent i Hæren eller oversergent, der er egnet og klar til at indtræde på VUT-II/ML uddannelsen. Vi forventer, at du har logistisk erfaring fra tidligere tjeneste - gerne som forsynings- og/eller depotbefalingsmand i en underafdeling. Du skal have god forståelse for og lyst til at arbejde med Forsvarets logistiske virksomhed.

Ansøgere med følgende kvalifikationer foretrækkes:
- Indgående kendskab til min. et af de logistiske funktionsområder.
- Operativ erfaring.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er initiativrig.
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
- Har tidligere forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.
- DeMars kompetencer gerne indenfor forsyningsforvaltning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for logistiksektionen major Laurits Strange-Møller på telefon 72 82 30 40 eller sektionens LOGBM chefsergent Henning Knudsen på tlf. 72 82 30 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. september 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

29.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent