Næstkommanderende/Deling til Hærens basisuddannelse ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Næstkommanderende/Deling til Hærens basisuddannelse ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en oversergent (OS), der skal fungere som næstkommanderende (NK) for Hærens Basis Uddannelse, og som brænder for uddannelse af værnepligtige.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling. 5 NSE primære opgave er at uddanne soldater til transportmænd og andre funktioner afhængig af behovet i internationale operationer.

5 NSE er en forholdsvis ny enhed (ENH) og er derfor inde i en periode, hvor vi er ved at danne rammerne for ENH i fremtiden. Derfor er det ønskeligt, at du har egne erfaringer, eller erfaringer fra andre ENH, du kan bringe i spil.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, hvorfor medarbejderne ved bataljonen er den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som næstkommanderende (NK/DEL) vil du indgå i 5 NSE uddannelsesproduktion. Du skal brænde for at planlægge og gennemføre små og store uddannelsesaktiviteter, være en god enkeltkæmper, og et forbillede for vores unge befalingsmænd.

Det er afgørende, at du er ærekær, professionel og god til at samarbejde med andre.

Som NK/DEL vil du være ansvarlig for gennemførelse af vedligeholdelse af delingens organisatoriske materiel, samt være med til at præge vores sergenter til selv en dag at kunne fungere som NK/DEL.

Det er hensigten, at du primært skal beskæftige dig med HBU, men også være parat til at indgå i uddannelse af HRU soldaterne. Disse opgaver vil betyde en høj frekvens af øvelser, skydeperioder og lange dage men også afspadseringsperioder af længere varighed.

Som oversergent i 5 NSE, skal du forvente at blive faglærer inden for et af de primære fag i de grundlæggende militære færdigheder. Eller som minimum have et ønske om at blive uddannet inden for et.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, der med en uddannelsesaftale er egnet til at gennemføre de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer dig til udnævnelse til OS.

Det er en fordel, at du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE.

Det er desuden en fordel, at du i forvejen har kendskab til værnepligttjenesten, eller som minimum har en naturlig interesse for området.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer og er bevidst om dine menneskelige egenskaber.

Du skal være god til at håndtere mennesker, deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces. Det skal derfor falde dig naturligt at skabe stabilitet i dine folks hverdag, samtidig med, at du skal have et mindset, der er indstillet på at afvige fra planen og den daglige uddannelse på kort tid, hvis behovet for løsning af reel faglige opgaver opstår.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved HBU i en årrække, inden du søger videre inden for 4 NSBTN.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 5 NSE, PL Christian Kühnemund på tlf. 40 51 68 30 / TRR-4B-200B@MIL.DK eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11 / TRR-4B-501A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. september 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

28.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent