Operativ Stabsofficerer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør


Operativ Stabsofficerer ved Søværnskommandoens Operationssektion i Korsør

Har du maritim taktisk indsigt, operativt overblik og mod på nye udfordringer? Har du mod på at repræsentere Søværnet internationalt både på- og bagved scenen? Så kan stillingen som Operativ Stabsofficer ved SVK N3 være noget for dig – også hvis du har en teknisk baggrund med et taktisk hjerte!
Vi mangler nye kolleger både i planlægningssektionen (PLANS) og i operationssektionen (OPS). Vi vil gerne i dialog med dig om, hvor du vil passe bedst. Mulighederne for at skabe sin egen stilling og niche er mange - og du er inviteret!
Om os
Søværnskommandoens Operationssektion (SVK N3) er bosiddende på Flådestation Korsør. SVK N3 har blandt andet ansvaret for den taktiske samvirketræning af Søværnets enheder og udgør tillige grundstammen af personel, der udsendes i Føringsstaben. Herudover kan personel i SVK N3 udsendes enten som enkeltmand eller som en del af en taktisk-operativ føringsstab med kort varsel. Vi har 60 - 80 sejldage på et normalt år uden udsendelser, hertil kommer diverse øvelseskonferencer, seminarer o.l. i både ind- og udland.

SVK N3 er et tjenestested, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, fleksibilitet, teamwork og medindflydelse. Vi har højt til loftet i N3, og vi bestræber os på at udvikle personel i sektionen ved at tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ønsker og ambitioner.
Om stillingen
Søværnet er i en spændende udvikling og en række materielsystemer der skal underbygge det er undervejs. Her tænkes på indfasning af nye kapaciteter som slæbesonarsystemer, sonar til de maritime helikoptere og langtrækkende luftforsvarsmissiler. I SVK N3 arbejder vi med kriterierne for Søværnets styrkeproduktion, og omsætter herigennem Chefen for Søværnskommandoens tanker til styrkeudvikling- og produktion. Det betyder at dine opgaver bl.a. bliver:

• Taktisk udviklingsarbejde, herunder udarbejdelse af doktriner inden for de primære warfare områder.
• Bestride funktionen som Battle Watch Captain/Battle Watch Officer, når føringsstaben er deployeret.
• Projektdeltager ved større aktiviteter/øvelser og assistere i forbindelse med øvelsesplanlægning.
• Sagsbehandling af andre operative eller tekniske opgaver og kommentering af sagsoplæg.

En del af opgaverne er projektorienterede, hvorfor differentieret arbejdsbelastning forekommer, og det er derfor nødvendigt med fleksibilitet i forhold til tjenesten ved SVK N3. Du får et tværgående ansvar i såvel sektionens som enhedens opgaveløsning, både når føringsstaben er hjemme, og når vi er deployeret. Du får udleveret FAP og telefon. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage og vi lægger generelt vægt på, at få din hverdag til at hænge sammen med rejseaktivitet, sejlads,, anden mødeaktiviet og den daglige tjeneste.

Der er fast tjenestested i Slagelse med arbejdssted i Korsør.
Stillingerne er til besættelse 1. november, vi venter dog gerne på den rette kandidat.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført hele eller dele af taktisk officerskursus (TOK) i Søværnet eller tilsvarende udenlandsk kursus. Hvis ikke, bliver det, noget af det første du skal. Du har erfaring fra tidligere tjeneste på de sejlende enheder. Du har en evne til at holde mange bolde i luften samtidig med, at du bevarer overblikket. Herudover har du faglig stolthed og en stærk faglig interesse for det maritime taktiske område. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.

Er du premiereløjtnant og har du de krævede uddannelser, kan indstilling til udnævnelse være en mulighed.
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført TOK eller VUK-moduler og vurderes egnet til stillingen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Branch Chief OPS (BC OPS) i SVK N3
orlogskaptajn Peter Højgrav
Telefon: 2330 8294
Mail: FKO-SV-N3301@mil.dk

eller

Branch Chief PLANS (BC PLANS)
orlogskaptajn Lena Teglgaard-Thers på
Telefon: 2331 3426
Mail: FKO-SV-N3501@mil.dk

eller

SVK CHN3
kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen
Telefon: 4055 9636
Mail: FKO-SV-CHN3@mil.dk.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og ansøgningsfristen er fredag d. 20. september 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter ved SVK N3 lokaler på Flådestation Korsør.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.09.2019

Indrykningsdato

27.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent