Vagthavende officer Farvandsovervågning (Genopslag)


Vagthavende officer Farvandsovervågning

Er du kaptajnløjtnant, eller premierløjtnant med meriterings potentiale og har du mod på at være vores nye vagthavende officer – Farvandsovervågning.
Vil du have ansvar for gennemførslen af farvandsovervågning og suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?
Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Opera-tionscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og indgår i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskelli-ge opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktio-ner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indfly-delse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende officer – Farvandsovervågning (VOFO), står du for planlægningen og den løbende koordination i forhold til indsatte enheder, der gennemfører Farvandsover-vågning og suverænitetshævdelse. Herunder blandt andet de Maritime Indsats Enheder af DIANA klassen, Marinehjemmeværnet, og flyvende enheder fra hjemmeværnet og Flyvevåbnet.

Derudover vil du selvstændigt skulle varetage opgaver vedr. assistance til skibe og bistå ved søredningsoperationer, i takt med at din erfaring i stillingen opbygges.

Stillingen er døgnbemandet, og forrettes som 12 timers vagter. Man har selv stor indflydel-se på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst Kaptajnløjtnant, der er i stand til at håndtere flere samtidige opgaver, der har stor vigtighed for både Forsvaret og det omkringliggende sam-fund.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.

Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører.
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har operativ baggrund fra sejlende enheder i Sø-værnet, og dette i særdeleshed, hvis din erfaring er fra den nationale opgaveløsning.

Er du en erfaren premierløjtnant og i gang med Videreuddannelseskurser (VUK) eller planlægger at gøre det, kan du også komme i betragtning til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEM. og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfrist er den 29. september 2019. Samtaler forventes gennemført i Karup, umiddelbart efter ansøgningsfrist. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

27.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent