Operations- og Forvaltningsbefalingsmand ved 1. Logistikbataljon (genopslag)


Operations- og Forvaltningsbefalingsmand ved 1. Logistikbataljon (genopslag)

Er du den operative profil, som 1. Logistikbataljon søger til Stabsdelingen? Er du alsidig og ønsker at sætte personligt præg på udviklingen af Stabsdelingen? Har du interesse I at arbejde med økonomi? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, og et designeret vedligeholdelseskompagni.

Stabsdelingen består af indledningsvis af 10 soldater. Dette ændres senere til 18 soldater. Stabsdelingen yder støtte til staben i 1. Logistikbataljon såvel i felten som i garnisonen. Vi er en professionel enhed, som lægger stor vægt på at alle soldater lever op til deres ansvar som professionelle soldater og samtidig er i besiddelse af et højt forandringsberedskab. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor faglig stolthed er en selvfølge.
Om stillingen
Indledningsvis vil din primære opgave blive ved staben i 1. Logistikbataljon, hvor du skal arbejde med økonomi og personel af reserven.
Økonomiområdet dækker budgetlægning, drift og opfølgning, hvor opgaven omkring personel af reserven omhandler alt fra bemanding, kontakt til PSN samt muligvis gennemførelse af vedligeholdende uddannelse.

Opgaven som Operationsbefalingsmand i Stabsdelingen, hvor du er vognkommandør på en PIR 5, forventes opstartet i 2021.
Om dig
Du er oversergent, alternativt er du sergent klar til indtrædelse på VUT-I/ML indenfor en kortere årrække.

Du er alsidig og ønsker at sætte præg på opbygningen af stabsdelingen og udviklingen af denne.

Du går forrest i løsningen af opgaverne.

Du har kørekort til kategori B og C.

Det er ønskeligt at du har arbejdet med økonomi tidligere, men ikke et krav. Vi har mulighed for at i uddanne dig ved sidemandsoplæring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte Martin Kristensen på telefon 41 38 57 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2019 og samtaler forventes afholdt i direkte forlængelse heraf med henblik på besættelse af stillingen 1. oktober 2019 eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent