Operationsofficer til efterretningscellen ved Efterretningsregimentet (Genopslag)


Operationsofficer til efterretningscellen ved Efterretningsregimentet (Genopslag)

Trives du med en omskiftelig hverdag, hvor der kan være mange bolde i luften og hvor to dage ofte ikke er ens? Nyder du tilmed at have en stor kontaktflade - så har du den rette profil til at blive operationsofficer i Efterretningscellen.
Om os
Personellet i efterretningscellen (E-celle) er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at nyttiggøre og koordinere regimentets kapaciteter/enheder i forhold til pålagte opgaver og Hærens prioriteringer. Hertil kommer, at E-cellen i krise og konflikt indgår i G2 og G9 i det landmilitære hovedkvarter, som Hærkommandoen opstiller.

Arbejdsklimaet ved E-cellen er kendetegnede ved en uformel omgangstone, baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Vi er et eksponeret element med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet. Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i funktionen.
Om stillingen
Du er den primære sagsbehandler på emner, der vedrører styrkeproduktion af bidrag i relation til beredskaber, bidrag til internationale operationer og støtte til nationale operationer (aktuelt støtte til politiet i forbindelse med GEFION opgaven). Du deltager derfor i eksempelvis erfaringsseminarer i relation til såvel nationale som internationale operationer, herunder bidrager du med input til lessons identified/lessons learned processen.

Du er ansvarlig for koordinering af regimentets deltagelse i eksterne aktiviteter, eller aktiviteter, som går på tværs af regimentets enheder. Sagsbehandling på udvikling af regimentets årsbefaling (handlingsprogram) er også en del af din opgaveportefølje.

Yderligere skal du støtte lederen af E-cellen i dennes håndtering af de samlede informationsaktiviteter i relation til Hærkommandoens G9.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og der gives mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten omfatter øvelsesaktivitet i ind- og udland.

Da E-cellen er en relativ ny organisation, vil du naturligt komme til at sætte dit eget præg på din opgaveportefølje og på E-cellens processer og opgaveløsning.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført videreuddannelse-I/L, videreuddannelseskursus, Brigademodulet eller ækvivalerende. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende og har en solid gelederfaring i officersfunktioner – gerne med viden indenfor informationsaktiviteter eller efterretningstjeneste, idet sidstnævnte fagområde dog ikke er et krav.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger, og trives godt med vide rammer og med et ansvarsområde, der stiller krav om en resultatsøgende, dynamisk og vedholdende indsats.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over et omfattende og komplekst sagsområde, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Vi forventer, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt etablerer og vedligeholder gode relationer til primært Efterretningsregimentets dispositionsenheder og samarbejdspartnere herunder 1. og 2. Brigade samt Hærkommandoen.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer, gerne fra tjeneste i en IA eller E-relateret funktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes eftergældende overenskomst

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lars Buur på mail EFR-E-01@mil.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Bjarne Thomsen på telefon +45 3266 5114 eller e-mail til FPS-BA-BS229@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 22. september 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller d. 1. november 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent