Kaptajnløjtnant som lærer for lederuddannelser- og Lederkurser, ved Institut for Ledelse og Organisation, FAK (Genopslag)


Kaptajnløjtnant som lærer for lederuddannelser- og lederkurser (Genopslag)

For os har den rette person til jobbet aktuel operativ erfaring fra Søværnets skibe, og har mod på at bruge denne erfaring, i en ny ramme på Forsvarsakademiet.

Vi ser værdi i at skabe en professionsnær kontekst til den ledelsesteori, vi formidler og særligt i forhold til undervisning på Søværnets Officersskole, og her har vi brug for nye og flere kræfter.

Derfor søger vi en kaptajnløjtnant, der kan bringe sin operative erfaring i spil, og derigennem styrke det sømilitære aftryk i en række læringsaktiviteter. Når dette lykkes, så styrker vi kadetternes evne til at omsætte det lærte til deres kommende praksis.

Vi forventer ikke nødvendigvis, at du har hele det teoretiske bagkatalog på plads ved ansættelse, selvom det vil være at foretrække. Men for den rette kan stillingen være et solidt springbræt til at udvikle sin teoretiske faglighed i jobbet, fordi vi prioriterer kompetenceudvikling højt.

Har du tilegnet dig relevant viden gennem uddannelse udenfor Forsvaret, så tager vi også det i betragtning.

Måske har du allerede har søgt eller er optaget på MMS eller brænder for at finde et job, der kan kombineres med studiet på sigt. Det vil der være mulighed for her.

Så har du mod på at blive udfordret og bidrage i et akademisk miljø, hvor din evne til at kombinere din praktiske erfaring med teori? Og har du lyst til at sætte dit personlige præg på udviklingen af lederuddannelserne på Søværnets Officersskole?

Hvis ja, så skal du søge stillingen som lærer i militær ledelse ved Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet.
Om os
Vores uddannelseselement består af ni medarbejdere, både militære og civile, med fem medarbejdere placeret på Hærens Officersskole og resten på Svanemøllens Kaserne.

Elementets ansvar er at udvikle, gennemføre og evaluere læringsforløb i militær ledelse på Forsvarets officersuddannelser. Herudover bidrager alle bredt til den øvrige del af Instituttets opgaveportefølje.

Elementets medarbejdere tager f.eks. del i opgaver som organisationsudvikling, afholdelse af kurser eller bidrager til forskning hos instituttets øvrige medarbejdere.

I elementet lægger vi stor vægt på faglighed og udvikling.

Vi har et uformelt, men professionelt miljø, hvor kvaliteten er i højsædet og ”det at kunne gøre det bedre” dominerer vores samtaler og processer. Vi er kritiske, men anerkendende overfor hinanden og vi søger at løse opgaverne sammen for at udvikle kommende dygtige officerer som ledere bedst muligt.
Om stillingen
Som medarbejder i elementet vil du arbejde med udvikling, gennemførelse og evaluering af lederuddannelserne på Søværnets Officersskole. I arbejdet indgår udvikling og tilrettelæggelse af læringsplaner i koordinering med dine kolleger og andre relevante medarbejdere fra Forsvarsakademiets øvrige institutter.

Du kan forvente, at skulle bidrage til instituttets øvrige opgaveportefølje, f.eks. organisationsudvikling, forskning eller afholdelse af kurser.

Afhængig af din baggrund må stillingen forventes at kræve nogen kompetenceudvikling, som du skal have mod på at gennemføre. Vi sørger for, at din kompetenceudvikling styrker løsningen af dine arbejdsopgaver, primært som underviser og sekundært som bidragsyder til instituttets øvrige opgaver.

Vi søger også at holde kontakten til det operative miljø, hvorfor du i begrænsede perioder kan besøge de operative enheder og opdatere din viden.

Vi kan tilbyde en attraktiv, dynamisk og anerkendt arbejdsplads i København, hvor fleksibilitet og høj faglig viden er i højsædet.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har erfaring fra det operative miljø, som giver dig et indgående kendskab til den virkelighed, der møder Søværnets Officersskoles kadetter efter endt uddannelse.

Du har gennemført den tidligere VUT-I/L eller tilsvarende efteruddannelser, samt have operativ erfaring på M321-niveau.

Det vil være en fordel, hvis du har en masteruddannelse indenfor ledelse, psykologi eller filosofi, men det er ikke et krav.

Som person skal have sans for at facilitere et godt læringsmiljø og brænde for, at bidrage til at gøre de kommende officerer ledelsesmæssigt kompetente.

Du skal være god til at samarbejde men du skal også kunne arbejde alene i perioder.

Vi forventer, at du kan forholde dig kritisk og konstruktivt til dine omgivelser, og at du er god til at skabe positive relationer til gavn for elementets arbejde. Samtidig skal du også kunne håndtere selv at modtage kritik og tage den til efterretning.

Du skal have vilje til stadighed selv at lære og følge med i udviklingen indenfor fagområdet, og således kunne bidrage til den fortsatte udvikling af dig selv, dine kolleger og uddannelserne.

Vi forventer, at du er en helhedstænkende, nærværende og tillidsvækkende person, der formår at skabe udfordrende og inspirerende læringsforløb for de studerende.

Du skal også være en stærk formidler, der formår at gøre teori og praksis forståeligt på en måde, så både den unge kadet kan forstå dig og den erfarne officer udfordres og udvikles.

Du skal have en solid skriftlighed, der sætter dig i stand til at udarbejde modulplaner, mindre skrivelser og gerne artikler. Herudover skal du beherske engelsk på skrift, således at du kan læse faglige materialer på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK H.C. Hansen på mail FAK-ILO-OU01@FIIN.DK eller på telefon 2555 2187

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen på tlf: 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019 og der vil løbene blive afholdt samtaler.

Tiltrædelse er snarest muligt eller d. 1. november 2019.

Forsvarsakademiet
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.09.2019

Indrykningsdato

26.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent