Chef for Udviklingsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando


Chef for Udviklingsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando

Ønsker du et attraktivt chefjob med opgaver inden for ledelse og højt specialiseret militærmedicin? Vil du være omdrejningspunktet for udvikling, uddannelse, planlægning og sundhedsfaglig inspektion af militærmedicinske kapaciteter i Forsvaret? Motiveres du af at opbygge stærke civile og internationale samarbejdsrelationer og skabe brugbare løsninger, der tilgodeser Forsvarets operative opgaveløsning? Så er muligheden her!
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel i en militærmedicinsk dimension, som tager hånd om vore udsendte soldater i nationale og internationale operationer såvel som på de danske infirmerier.

Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Om stillingen
Du er overordnet ansvarlig for studie- og udviklingsvirksomhed inden for sanitetskommandoens ansvarsområde. Det indebærer blandt andet; udarbejdelse af grundlag for uddannelser og procedurer indenfor det sanitetsfaglige område, udvikling af militærmedicinske rammer og kvalificering af sundhedsfagligt materiel for kapaciteter til Forsvarets missioner, samarbejde med den civile sundhedssektor og internationale militærmedicinske relationer, samt faglige inspektioner og certificeringer af sanitets- og sundhedsfaglige bidrag og enheder før udsendelse – på vegne af Generallægen.

Du er ansvarlig for planlægning, ledelse, styring og kontrol af Udviklingsafdelingens samlede opgaveportefølje. Herunder varetager du også økonomi- og personaleansvar. I afdelingen indgår Studie- & Udviklingssektionen og Militærmedicinsk Udviklingssektion – og du er foresat for de to sektionschefer. Afdelingen er organiseret med mange forskellige typer specialister, der internt kvalificerer afdelingens output, hvorfor hverdagen i praksis er styret af mange forskellige projektorganisationer, hvor afdelingschefen meget ofte er det naturlige referencepunkt.

Du har ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med policy, direktivgivning, doktrinudvikling og projektledelse inden for det militærmedicinske og sundhedsfaglige område i Forsvaret.

Endvidere deltager du også i nationale og internationale arbejdsgrupper og kongresser inden for militærmedicin og sundhedsfaglige emner, herunder deltagelse i diverse NATO fora på vegne af Forsvaret.
Om dig
Du har stærke analytiske kompetencer, et godt strategisk kendskab og overblik samt særdeles gode lederevner, som grundlag for at kunne lede og koordinere afdelingens opgaveløsning.

Du har endvidere stærke kompetencer inden for planlægning, daglig ledelse - herunder projektledelse, styring og kontrol, og du kan træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs.
dig

Vi forudsætter, at du har gjort tjeneste på lederniveau med funktionsniveau som enten overlæge eller stabslæge. Det vil være en fordel, hvis du allerede har gennemført stabskursus eller master i militære studier ved Forsvarsakademiet – eller tilsvarende ækvivalerende uddannelse.

Det er et ønske, men ikke et ubetinget krav, at du har været udsendt i INTOPS og har erfaring med stabstjeneste.

Sprogligt kommunikerer du problemfrit på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er i Sødalsparken i Brabrand.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og vil ligge på ca. 820.000,00 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelse og besættelse af stillingen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando, oberst Bo E. Engelbreth, på telefon 4190 2212 eller via mailadressen: FSK-STCH@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 16. september 2019. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Stillingen er til besættelse den 1. december 2019.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du er velkommen til at vedhæfte relevante bilag som CV og seneste FOKUS, men dette er ikke et krav. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 - STLG-2/STTLG-2/STDLG

Ansøgningsfrist

16.09.2019

Indrykningsdato

23.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent