Rådighedsstilling - Chef for Plancenteret ved 2. Brigades Reserve


Rådighedsstilling - Chef for Plancenteret ved 2. Brigades Reserve

Vil du være en del af stabens reserve ved 2. Brigade og samtidig have mulighed for at passe dine civile gøremål? Så er her muligheden for en nøglefunktion.
Om os
2 BDE er overordnet uddannelsesansvarlig for enhederne i Panser- og Opklaringsbataljonen samt i den Lette Infanteribataljon. Derudover har 2. Brigade (2 BDE) ansvaret for Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse i uddannelsesbataljonerne ved Gardehusarregimentet og Jydske Dragonregiment. 2 BDE er samtidigt ansvarlig for styrkeproduktion til internationale- og nationale operationer.

2. Brigades Reserve (R2B) er en enhed, under brigadechefen og i praksis underlagt brigadens enkelte sektioner, og derved tæt integreret med de faste sektioner. Vi har som mål at være Hærens førende reservestyrke, hvilket skal ske gennem professionel bemanding og konstant parathed til at yde substantiel støtte til gennemførelsen af reservebrigadens aktiviteter og opgaver.

Vi lægger vægt på aktiv deltagelse. Til gengæld tilbyder vi spændende opgaver, der giver mulighed for at yde en dedikeret indsats med faglig opkvalificering og udvikling i reservestillingen.

R2B består på nuværende tidspunkt af ca. 105 dedikerede og engagerede konstabler, stregbefalingsmænd og officerer af reserven. Når forsvarsforliget er fuldt indfaset skal vi være mere end 200 reservister.

Om stillingen
Som designeret ved og chef for plancenteret ved 2. Brigades reserve får du ansvar for brigadens langsigtede operationsplanlægning i forhold til reservens område. Du refererer til CH/G5/2BDE og indirekte til STCH/R2B.
Dine opgaver er:
• Ledelse af reservens plancenter, når dette er operativt indsat.
• Deltager og træner i forhold til din designeringsfunktion i Brigadens studieperioder, stabsøvelser og feltøvelser i ind- og udland, primært i rammen af G5. Her vil du og din sektion have en nøglerolle i planlægning af brigadens operationer for reserven, i samarbejde med brigadens planlægningssektion. Du vil derudover skulle virke som forbindelsesofficer.
• Lede og videreuddannelse af reservister i din sektion.
• Løbende koordination af uddannelsesbehov internt i reservesektionen.
• Vedligeholde og udbygge egne færdigheder, herunder særligt indenfor operationsplanlægning i forhold til designeringsfunktionen.
• Deltage i R2B CH-møder.
• Deltage i den løbende rekruttering af reservister til sektionen.

Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren.
For at komme i betragtning til stillingen skal du som minimum være udnævnt til kaptajn, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden. VUT-I eller tilsvarende er derfor et krav.
Du har en bred erfaring med stabsarbejde inden for operations-, efterretnings- eller et specialistområde fra brigadeniveauet. Samtidigt vil erfaring med forbindelsesofficersvirket være en fordel.
Du er detaljeorienteret og god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter, med komplicerede problemstillinger. Du løser opgaver ved at udvise selvstændigt initiativ og vilje til at indgå i samarbejde for herigennem at tilsikre at sektionen løser sine opgaver. Du fastholder et målrettet fokus på både sektionens og brigadens samlede mål. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med til og skabe et godt arbejdsklima for alle med din energi og vilje.
Du er loyal overfor dine kolleger, din chef og din sektion og har en positiv tilgang til din chefrolle og en konstruktiv tilgang til sektionens opgaver.
Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 15 dage om året og skal desuden påregne en del administrativt arbejde oveni. Dette kan ofte udføres hjemmefra.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/R2B, oberstløjtnant Kristian Teglbjærg på telefon 28 44 33 37, eller via mail: k.teglbjaerg@gmail.com.

Eller du kan kontakte STCH/R2B major-R Georg Garth-Grüner på mail: g@fri.gg eller telefon 20 14 20 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bss06@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 20. september 2019 og ansættelsessamtale forventes gennemført umiddelbart efter.

Ansættelse er 1. oktober 2019.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

20.09.2019

Indrykningsdato

22.08.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent